Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Definicja państwa wg Webera - opracowanie

Max Weber to wybitny niemiecki filozof oraz teoretyk, którego wnikliwe badania nad wieloma dziedzinami naukowymi przyczyniły się do ogromnego rozwoju zarówno myśli filozoficznej na świecie, jak i do poszerzania horyzontów.

Filozof postulował stosowanie w odniesieniu do teorii państwowości przede wszystkim monopolu do stosowania przemocy fizycznej przez przedstawicieli państwa. Rozumiał to jako legalne działanie, wręcz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aparatu państwowego. Teza ta stanowiła podwaliny pod wykreowanie większości systemów państwowych w dwudziestym wieku. Niebagatelny wpływ na tę kwestię ma również skuteczność działań administracji państwowej, która dzierży wyłączną władzę organizacyjną. Ponadto, tylko państwo ma możliwość prowadzenia działalności prawotwórczej oraz jest jej jedynym autorem.

Państwo ma prawo do używania siły (w tym również zbrojnego) w przypadku, gdy jest to konieczne do utrzymania porządku i równowagi w państwie. Działania takie wówczas są w pełni legalne. Co więcej, teoria ta dopuszcza także wykorzystywanie prywatnych służb ochronnych (takich jak firmy ochroniarskie) w okresie zagrożenia.

Państwo musi posiadać scentralizowany oraz wyraźnie określony aparat władzy państwowej w celu utrzymania porządku oraz sprawowania kontroli nad obywatelami, a także, aby mieć możliwość kreowania nowych przepisów prawa. Społeczeństwo musi znać normy prawne oraz ich przestrzegać. W przeciwnym wypadku może zapanować anarchia, co z kolei prowadzi do destabilizacji, rozluźnienia pewnych zasad oraz do ostatecznego upadku. 

Jako zdecydowaną wadę teorii, jej przeciwnicy uważają fakt odgórnie narzuconego monopolu na używanie legalnie przemocy. Zgodnie z ich poglądami, także sektor prywatny jest w pełni rozwinięty, aby wykształcić własne formy jednostek sprawujących kontrolę oraz pilnujących porządku.

Podobne wypracowania do Definicja państwa wg Webera - opracowanie