Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Działalność rządu Władysława Sikorskiego

Wybuch II wojny światowej sprawił, że po raz kolejny ziemie polskie znalazły się pod okupacją wroga. Spowodowało to, że w czasie trwania kampanii wrześniowej rząd polski opuścił kraj i dostał się do Rumunii, skąd niestety został internowany. Jednak dzięki uprawnieniom nadanym przez konstytucję, mianowano nowego prezydenta - Władysława Raczkiewicza, wskutek czego rząd polski przeniósł się do Francji i tym samym ciągłość państwa polskiego została zachowana.

30 września 1939 powołano nowy rząd koalicyjny. W jego skład wchodziła tzw. grupa czwórka, czyli PPS-WRN, SL-ROCH, SP i SN. Na prezesa rady ministrów wybrano Władysława Sikorskiego. Zadaniem nowo powstałego rządu była walka o wyzwolenie Rzeczypospolitej spod rąk okupantów. W tym celu już w 1939 roku zaczęto tworzyć we Francji armię polską, a nowy rząd został od razu uznany przez Wielką Brytanię oraz Francję. Po klęsce francuzów, w 1940 władze polski zmuszone były po raz kolejny zmienić swoją siedzibę - tym razem przeniosły się do Londynu. Tam też powołano do istnienia Polskie Siły Zbrojne. Ponadto rozpoczęto tworzenie Polskiego Państwa podziemnego, ewenementu na skalę światową.

Ważnym wydarzeniem był atak Niemiec na ZSRR. Od tego momentu Rosja sowiecka stawała się częścią koalicji antyhitlerowskiej. Stawiało to Polskę w bardzo trudnej sytuacji dyplomatycznej. Ponadto Winstonowi Churchillowi zależało na udziale Rosji w II wojnie światowej po stronie alianckiej. Wpłynął zatem na Polaków, którzy wznowili stosunki dyplomatyczne z państwem Stalina. Jednocześnie, 30 lipca 1941 roku, podpisano dokument który nosił nazwę układu Sikorski-Majski. W myśl tego dokumentu, oba państwa podjęły wspólną walkę z III Rzeszą. Polska ponadto zyskała możliwość utworzenia własnej armii na terenach ZSRR, która miała zostać wyposażona z pomocy płynącej w ramach ustawy Lend-Lease Act. Zezwolono także na wypuszczenie więźniów polskich, którzy trafili do rosyjskich gułagów. Rosja sowiecka uznała za nieważne wcześniejsze umowy zawarte z rządem niemieckim. Podczas spotkań z przedstawicielami mocarstw zachodnich oraz Rosji poruszano kwestie granicy Rzeczypospolitej. Sikorski został poinformowany o fakcie, że przystają one na wschodnią granicę opartą na tzw. linii Curzona. Innym istotnym wydarzeniem było podpisanie układu z Czechosłowacją dnia 23 stycznia 1942 roku

Zmiana nastąpiła w 1943 roku kiedy świat obiegła informacja o zbrodni katyńskiej. Tragedia narodu polskiego stała się od razu częścią walki propagandowej pomiędzy ZSRR a Niemcami. III Rzesza postanowiła dokonać ekshumacji zwłok oraz badań, które miały jednoznacznie stwierdzić kto dokonał mordu. Przybycie delegacji Polskiego Czerwonego Krzyża sprawiło, że ZSRR uznało to za kolaborację z przeciwnikiem. Tym samym w nocy z dnia 25 na 26 kwietnia 1943 Związek Radziecki zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską.

Koniec rządów Władysława Sikorskiego nastąpił tego samego roku. Podczas przelotu nad cieśniną gibraltarską samolot, w którym leciał jako przedstawiciel, zaczął spadać i rozbił się. Miało to miejsce 4 lipca 1943 roku. Na miejsce Sikorskiego powołano  niedługim czasie Stanisława Mikołajczyka.

Podobne wypracowania do Działalność rządu Władysława Sikorskiego