Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rzeczpospolita Obojga Narodów - obszar i ludność

Rzeczpospolitą Obojga Narodów tworzyły Polska i Litwa, które po unii lubelskiej były jednym organizmem politycznym. Rzeczpospolita składała się zatem z dwóch państw połączonych w federację. Obszar tak powstałego państwa zajmował około 800 tysięcy km2, a zamieszkiwało go około 8 milionów ludności. W Europie większym terytorium mogła poszczycić się  jedynie Rosja i Turcja.

Rzeczypospolita była krajem wielowyznaniowym i wielonarodowym. Np. gdy w 1569 r. do Korony wcielono ziemie ruskie, w tak powstałych województwach ruskich ludność mówiła po rusku, wyznawała prawosławie i podlegała zupełnie innym normom kulturowym. Mieszkańcy województw ruskich stanowili około 20% ludności całej Rzeczpospolitej. Z kolei na północy, w tzw. Prusach Książęcych ludność posługiwała się językiem niemieckim. Mimo iż szlachta podlegała polonizacji, to jednak miasta pruskie zachowały swoją niezależność. Językiem urzędowym pozostał niemiecki. Sama Litwa była częścią Rzeczpospolitej, w której mówiono w większości po polsku. Mimo wszystko także i Litwini podtrzymywali swoją odrębność.

Korona dzieliła się na dwie prowincje – Wielkopolskę i Małopolskę. Prusy Książęce miały odrębny charakter, w skład Litwy natomiast wchodziło 8 województw. Inflanty należały wspólnie do Litwy i Korony. Wszystkie województwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów dzieliły się na ziemie i okręgi zwane powiatami.

Podobne wypracowania do Rzeczpospolita Obojga Narodów - obszar i ludność