Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracja - deklaracja wiedeńska - geneza, postanowienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W przypadku Deklaracji wiedeńskiej możemy mówić o kilku dokumentach tak zatytułowanych. Spośród nich najważniejszym wydaje się akt dotyczący praw człowieka, który został wydany w 1993 roku. 

Problem łamania praw człowieka najwyraźniej uwydatnił się podczas II wojny światowej, kiedy to wielokrotnie dochodziło do masowych morderstw i ludobójstwa. Dlatego po jej zakończeniu politycy i mężowie stanu dążyli do stworzenia na skalę globalną prawodawstwa, które skutecznie zabezpieczyłoby przed takiego typu procederami. Najważniejszym dokumentem była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wydana przez ONZ w 1948 roku. W późniejszym okresie nie zaprzestano inicjatyw, dzięki którym można by było uczynić skuteczniejszą walkę z łamaniem podstawowych praw człowieka. 

W dniach 22 kwietnia – 13 maja 1968 roku w Teheranie z inicjatywy ONZ odbyła się pierwsza światowa konferencja na temat praw człowieka. Drugie takie spotkanie miało miejsce w dniach 14–25 czerwca 1993 roku w Wiedniu. Podczas prowadzonych rozmów ustalono wówczas tekst ważnego dokumentu nt. praw człowieka, była to właśnie Deklaracja wiedeńska i Program Działań.

Deklaracja podkreślała, iż prawa człowieka mają charakter uniwersalny,...

Podobne wypracowania