Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracja - deklaracja bałtycka - geneza, postanowienia

Już od II połowy XX wieku zaczęto tworzyć programy mające na celu ochronę środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego i uzyskanie równowagi ekologicznej tego regionu. W tym celu kraje bałtyckie zaczęły m.in. zrzeszać się w różnego typu organizacjach, które podjęłyby się takich zadań oraz zawierać porozumienia, dzięki którym łatwiej było nawiązać współpracę. 

Jednym z podstawowych dokumentów dotyczących zagadnień związanych z rejonem Morza Bałtyckiego była Konwencja o Ochronie Środowiska Morskiego Rejonu Bałtyku podpisana w Helsinkach w 1974 roku. Zawarte porozumienie wyznaczało główne kierunki polityki dotyczącej m.in. przeciwdziałania degradacji środowiska. Późniejsze dokumenty poszerzały zakres podejmowanych inicjatyw. Wreszcie we wrześniu 1990 roku w Ronneby (Szwecja), przez reprezentantów państw bałtyckich oraz przedstawiciela Komisji Wspólnot Europejskich, została podpisana Deklaracja Bałtycka. Zdaniem sygnatariuszy najważniejszym przedsięwzięciem, którego należy się podjąć jest odbudowa ekologiczna Morza Bałtyckiego. 

Podstawą dla niej miały być programy wdrażane w poszczególnych krajach. Uznano, iż aby poprawić stan środowiska naturalnego Bałtyku należy w pierwszym rzędzie zmniejszyć emisję trujących substancji do środowiska, m.in. metali ciężkich i związków zawartych w nawozach sztucznych, a także tych zanieczyszczających powietrze jak spaliny samochodowe czy trujące gazy emitowane przez zakłady przemysłowe. Zobowiązano się również do wprowadzania najnowszych technologii i urządzeń przyjaznych dla środowiska, a także działać na rzecz poprawy stanu oczyszczalni ścieków itp. Zwrócono także uwagę na konieczność stworzenia dobrego programu ochrony środowiska oraz wprowadzenia systemu norm prawnych i technicznych odnoszących się do ochrony wód i środowiska naturalnego rejonu bałtyckiego. Podkreślono ponadto, iż niezbędne są połączone wysiłki państw, by realizacja założeń była możliwa.

Deklaracja Bałtycka to jeden z ważniejszych dokumentów zwracających uwagę na konieczność ochrony środowiska w rejonie Morza Bałtyckiego. Stała się ona podstawą dla późniejszych inicjatyw, takich jak Wspólny Całościowy Program dla Morza Bałtyckiego.

Podobne wypracowania do Deklaracja - deklaracja bałtycka - geneza, postanowienia