Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

NATO - Deklaracja londyńska (1990) - geneza, postanowienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W okresie tzw. „zimnej wojny” Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) ukierunkowana była przede wszystkim na zachowanie równowagi między Zachodem a Wschodem. Zatem w momencie upadku systemów socjalistycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, a potem rozpadu samego ZSRR, przed kierownictwem NATO pojawiły się nowe wyzwania. Wyeliminowanie głównego adwersarza, rozpad Układu Warszawskiego oraz szybkie przemiany polityczne i gospodarcze dokonujące się w krajach wyzwolonych spod wpływów radzieckich wymagały podjęcia zdecydowanych kroków w celu polepszenia funkcjonowania organizacji. Należało dokonać zasadniczych zmian w dotychczasowych strukturach, a także przewartościować najważniejsze cele organizacji.

Próba zreformowania Paktu Północnoatlantyckiego rozpoczęła się od roku 1990. Wówczas to (w dniach 5-6 lipca) zorganizowano zjazd szefów krajów i przedstawicieli rządów państw NATO w Londynie. Wynikiem rozmów było opublikowanie tzw. Deklaracji londyńskiej. Na spotkaniu rozpatrywano kilka ważnych problemów, m.in. kwestię, jak zachować się wobec państw byłego bloku socjalistycznego, które obecnie wprowadziły system rządów demokratycznych oraz...

Podobne wypracowania