Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracja - Deklaracja z Salamanki (1994) - geneza, postanowienia

Reprezentacje dziewięćdziesięciu dwóch rządów i dwudziestu pięciu organizacji międzynarodowych uczestniczyły w spotkaniu w Salamance, które odbyło się w dniach 7–10 czerwca 1994 roku. Konferencja została zorganizowana przez hiszpański rząd przy współudziale UNESCO, a obecni byli na niej politycy, reprezentanci władz, przedstawiciele ONZ, różnych organizacji międzynarodowych i instytucji charytatywnych oraz specjaliści w dziedzinie edukacji. 

Celem konferencji była debata nad stanem edukacji oraz podjęcie kroków zmierzających do wyrównania szans wszystkich osób uczących się. Zwrócono przede wszystkim uwagę na potrzebę sprawienia, żeby placówki edukacyjne były rzeczywiście „szkołami dla wszystkich”, przez co ma się rozumieć, iż powinny niwelować dysproporcję między uczniami i stwarzać im równe szanse do nauki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Podczas spotkania ustalono brzmienie najważniejszego dokumentu, w którym przedstawiono główne postulaty dotyczące niezbędnych zmian w szkolnictwie – Deklaracji z Salamanki w sprawie Zasad, Polityki i Praktyki w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Dokument miał na celu zwrócenie...

Podobne wypracowania