Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zimna wojna - Doktryna Chruszczowa - skutki, znaczenie dla przebiegu zimnej wojny

Zimna wojna to okres bardzo istotny w historii większości państw na świecie. W niemalże w każdym z nich można było odczuć wpływ głównych stron konfliktu. Warto podkreślić, iż początkowo zimną wojną nazywany był agresywny dialog pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Związkiem Radzieckim, czyli reprezentantami dwóch skrajnych we wszystkich aspektach ustrojów państwowych. Początkowo zimna wojna była wzajemnym sporem o możliwości militarne oraz technologiczne każdej ze stron, w późniejszym okresie przekształciła się w wyścig zbrojeń oraz wyścig kosmiczny. Obydwa działania odbijają się echem także w czasach współczesnych.

Wśród osób uwikłanych w zimną wojnę wymienia się kilku szczególnie zaangażowanych w rozkwit konfliktu polityków. Po stronie amerykańskiej wyróżnia się prezydenta D. Eisenhowera, natomiast jako jego głównego oponenta przedstawiano Nikitę Chruszczowa. 

Nikita Chruszczow to czołowy radziecki polityk, wielki zwolennik oraz propagator doktryny komunistycznej. W trakcie sprawowania wielu zaszczytnych funkcji państwowych (pełnił, między innymi urząd premiera Związku Radzieckiego oraz I sekretarza partii), postulował rozwój komunistycznej myśli filozoficznej na terenie kraju oraz poza jego granicami. Na terenie Związku Radzieckiego zaprowadził szereg zmian systemowych i ustrojowych. Jego działania wzniosły olbrzyma na glinianych nogach, gdyż państwo było mocarstwem tylko pozornie. Stosowano zasadę, że nieważny jest koszt i późniejsze skutki pewnych zachowań, liczył się tylko doraźny efekt.

Wprowadzanie w życie doktryny Nikity Chruszczowa doprowadziło w konsekwencji do upadku Związku Radzieckiego oraz stopniowego załamywania się potęgi Sowietów. Było to związane z wrodzoną megalomanią Sowietów, czego przykład stanowiła właśnie filozofia stosowana przez Chruszczowa. Przyspieszający wyścig kosmiczny, dominacja na arenie zbrojeniowej oraz fanatyczne stosowanie tylko i wyłącznie doktryny komunistycznej bez chęci czerpania pozytywnych treści z innych teorii musiały doprowadzić finalnie do upadku ZSRR.

Podobne wypracowania do Zimna wojna - Doktryna Chruszczowa - skutki, znaczenie dla przebiegu zimnej wojny