Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracja - deklaracja luksemburska - geneza, postanowienia

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejskie Stowarzyszenie Wspólnego Handlu (EFTA) działały obok siebie na kontynencie przez szereg lat. Jednak funkcjonowanie organizacji o podobnych założeniach, kompetencjach i zadaniach sprawiało, iż nie do końca mogły się one rozwinąć, a z czasem stały się dla siebie konkurentami. 

Mimo iż EFTA w założeniach miała mieć zasięg ogólnoświatowy, to w rzeczywistości skupiała się na strefie europejskiej, dublując tym samym kompetencje EWG. Kwestia stworzenia strefy wolnego handlu podejmowana była z obu stron, początkowo bez odpowiednich rezultatów. W miarę rozwoju EWG i EFTA większe znaczenie zyskiwała sobie pierwsza z wymienionych – w latach 70-tych. EFTA straciła dwóch ważnych członków, Wielką Brytanię i Danię, co dodatkowo ją osłabiło. W takiej sytuacji jej pozostali członkowie doszli do wniosku, iż należy zacieśnić współpracę między z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, by móc efektywniej egzystować na światowym rynku gospodarczym i poszerzyć swoje rynki zbytu. Tym samym wkrótce podjęto się pierwszych rozmów. We wstępnej fazie zaowocowały one umową ze Wspólnotą Europejską (tak przemianowano EWG w 1993 roku) o stworzeniu „strefy wolnego handlu towarami przemysłowymi”. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było podpisanie tzw. Deklaracji luksemburskiej w 1984 roku.

Spotkanie ministerialne państw obu organizacji miało miejsce w Luksemburgu w kwietniu 1984 roku, zostało ono zwołane w celu rozwinięcia współpracy między nimi. Efektem rozmów było przyjęcie wspomnianej deklaracji, która stwierdzała, iż koordynacja przedsięwzięć gospodarczych powinna przebiegać głównie poprzez usprawnienie trybu odpraw celnych, zlikwidowanie podejrzanych działań handlowych oraz zniwelowanie pozataryfowych barier i trudności w kontaktach handlowych, a ponadto unifikację zasad pochodzenia różnego typu artykułów i wytworów. 

Najważniejszym zapisem Deklaracji okazał się ustęp o potrzebie utworzenia Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej (European Economic Space). Adnotacja ta w kolejnych latach stała się podstawą dla prowadzenia dalszych konsultacji w sprawie budowy europejskiej strefy ekonomicznej, w tym także handlowej.

Podobne wypracowania do Deklaracja - deklaracja luksemburska - geneza, postanowienia