Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracje - Deklaracja petersburska (1992) - geneza, postanowienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Na strukturę Unii Europejskiej od początku lat 90. składały się trzy filary (Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 roku). Drugi z nich obejmował wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Podstawę dla II filaru tworzyła Unia Zachodnioeuropejska (UZE). Do jej zadań należały między innymi stanie na straży suwerenności UE, praca na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie, polityka obronna, a także koordynowanie współpracy międzynarodowej, zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju demokracji oraz strzeżenie najważniejszych dla Wspólnoty wartości.

Słabość Unii Zachodnioeuropejskiej polegała głównie na fakcie, iż nie miała ona rzeczywistego wpływu na politykę bezpieczeństwa i zbrojną. To pewne niedomaganie UZE przebiegało paralelnie do problemów z funkcjonowaniem i wypełnianiem zadań całego II filaru. Kompetencje Unii Zachodnioeuropejskiej w pewnych punktach dublowały się z funkcjami NATO i ONZ, co znacznie osłabiało znaczenie organizacji. W celu zacieśnienia współpracy z Radą Paktu Północnoatlantyckiego doszło do kilku spotkań ich reprezentantów. Jednocześnie podjęto starania, aby wzmocnić pozycję samego UZE.

19 czerwca 1992 roku w okolicach Bonn (w hotelu w miejscowości Petersberg) doszło do rozmów...

Podobne wypracowania