Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Globalne ocieplenie - Deklaracja lipska (1995, 1997, 2005) - geneza, treść, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Problem tzw. globalnego ocieplenia od lat wzbudza wiele kontrowersji. Sam fakt, iż klimat na Ziemi w ostatnim pięćdziesięcioleciu ocieplił się, nie stanowi punktu spornego – rzeczywiście zanotowano wzrost średniej temperatury atmosfery ziemi i oceanów, natomiast spory toczą się w związku z przyczynami tego ocieplenia.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), powołany do życia w 1988 roku przez komórki ONZ, w kolejnych swoich raportach stwierdza, iż za taką sytuację odpowiada przede wszystkim działalność człowieka, która powoduje efekt cieplarniany. Zgodnie z zaleceniami IPCC znaczna część państw na świecie stara się zmniejszyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Ważnym wydarzeniem związanym z globalnym ociepleniem był tzw. Protokół z Kioto z 1997 roku – zgodnie z jego zaleceniami, państwa, które go podpisały, zobowiązane są do redukcji emisji dwutlenku węgla, HFC, tlenku azotu metanu i innych gazów wywołujących efekt cieplarniany.

Przeciwko teorii globalnego ocieplenia wystąpiła już na początku lat 90. duża grupa m.in. naukowców. Podkreślają oni, iż jest to celowe wprowadzanie w błąd opinii światowej, by osiągnąć zamierzone korzyści. Już w 1992 roku opublikowano tzw. Apel Heidelberski,...

Podobne wypracowania