Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracja - deklaracja transatlantycka - geneza, postanowienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Historia stosunków Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczęła się w latach 50-tych XX wieku, kiedy jeszcze wówczas przy Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (EWWiS) utworzono funkcję obserwatora Stanów Zjednoczonych, kilka lat później zmienioną na Misję USA przy Wspólnocie Europejskiej. 

W 1954 roku została ponadto utworzona placówka EWWiS przy Waszyngtonie, od 1971 mająca uprawnienia placówki dyplomatycznej. Od tego momentu przedstawiciele obu stron regularnie konsultowali sprawy wymagające rozwiązania. Przełomowy w stosunkach Wspólnoty ze Stanami okazał się rok 1990, kiedy to podczas pierwszego spotkania na szczycie ustalono treść tzw. Deklaracji transatlantyckiej.

Dokument ten ustalał cele i zasady dalszej współpracy między stronami, wyznaczał także sposoby realizacji poszczególnych spraw. Stwierdzono, iż dla utrzymania i rozwoju współpracy niezbędne jest, by obie strony dbały o rozkwit demokracji poprzez podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia przestrzegania wolności i praw człowieka, zasad wolnego rynku, pokoju i bezpieczeństwa na świecie, zrównoważonego rozwoju, a także będą dążyły do zmniejszania zjawiska bezrobocia i udzielały pomocy krajom...

Podobne wypracowania