Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zimna wojna - Doktryna Eisenhowera - skutki, znaczenie dla przebiegu zimnej wojny

Pojęcie zimnej wojny obejmuje konflikt pomiędzy przedstawicielami państw o ustroju kapitalistycznym i komunistycznym od momentu zakończenia II wojny światowej aż do okresu upadku Związku Radzieckiego. Zasadniczo jednak należy rozpatrywać aktywność dwóch największych mocarstw, czyli Stanów Zjednoczonych oraz Związku Radzieckiego, a także państw pozostających z nimi w sojuszu. Kwestią kluczową dla USA było zahamowanie komunizmu oraz ograniczenie jego zasięgu w państwach już „zainfekowanych”, dla ZSRR z kolei najważniejsze było propagowanie tej doktryny.

Doktryna Eisenhowera stanowiła tylko jeden z przykładów rozmaitych pomysłów politycznych czołowych przedstawicieli obu stron konfliktu. Dotyczyła zagadnień związanych z polityką zagraniczną USA, utworzył ją prezydent Dwight Eisenhower jako następstwo kryzysu sueskiego. Określała ona zakres działalności Amerykanów wobec państw Bliskiego Wschodu, skupiając się na udzielaniu im niezbędnej pomocy, również w aspekcie militarnym. Celem takiej kooperacji było zapobieżenie ewentualnej agresji ze strony Sowietów.

Skutkiem przedstawienia przez Eisenhowera tejże teorii było ogłoszenie przez Nikitę Chruszczowa informacji dotyczącej zestrzelenia amerykańskiego samolotu szpiegowskiego. Ponadto zasady zawarte w doktrynie postulowały aktywną walkę z systemem komunistycznym, co wywołało wzrost poziomu wzajemnej agresji między stronami militarnego dialogu. Chruszczow, jako główny oponent, przedstawił wówczas swój manifest nawołujący do logicznego wręcz rozszerzania ustroju komunistycznego na inne państwa za cenę postępującego wyścigu zbrojeń oraz wyścigu kosmicznego. Ze skutkami owych działań i propagandy mimo, że faktycznie Związek Radziecki już nie funkcjonuje, tereny ówcześnie przez niego zdominowane nadal się borykają. Zimna wojna odbiła się szerokim echem na całym świecie, samonapędzający się mechanizm wojenny, skupiający się na broni masowego rażenia do tej pory skutkuje nieustannymi pytaniami, co w tej kwestii dalej robić, gdyż pomimo zatrzymania procesu produkcji, istnieje olbrzymia ilość już zgromadzonych zapasów.

Doktryna Eisenhowera wymusiła na ZSRR podjęcie odpowiednich kroków, co przyczyniło się do zaostrzenia tego międzynarodowego konfliktu.

Podobne wypracowania do Zimna wojna - Doktryna Eisenhowera - skutki, znaczenie dla przebiegu zimnej wojny