Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracje - Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (1992) - 27 zasad. Opracowanie

Rio de Janeiro zostało wytypowane na miejsce obrad Szczytu Ziemi w 1992 roku. W dniach 3-14 czerwca grono przedstawicieli ponad 170 krajów świata, w większości głów państw i rządów, przybyło do stolicy Brazylii, by uczestniczyć w Konferencji Narodów Zjednoczonych zatytułowanej „Środowisko i Rozwój”. Spotkanie odbyło się w celu oceny stanu ochrony środowiska naturalnego oraz podjęcia odpowiednich działań w tej dziedzinie.

Ważnym wydarzeniem podczas Szczytu Ziemi w Rio było stworzenie Agendy 21, która zawierała zbiór 40 zadań mających na celu doprowadzenie do zrównoważonego rozwoju. Wszystkie prawa i obowiązki podzielono na cztery strefy: wymiar społeczny i ekonomiczny, środki realizacji, ochrona i zarządzanie zasobami rozwoju oraz umacnianie roli różnych grup społecznych. Drugim, równie istotnym przedsięwzięciem było ogłoszenie Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju.

Na dokument złożyło się 27 zasad dotyczących kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wyznaczone zadania powinny zaowocować ustanowieniem nowego ładu na Ziemi, który charakteryzowałby się lepszą jakością życia, a także pozwoliłby człowiekowi egzystować w zgodzie z naturą. Uznano, iż fundamentalnymi wartościami dla życia na Ziemi są zdrowie ludzkie oraz ekosystem. Dla stworzenia odpowiednich warunków do podjęcia odpowiednich działań na rzecz ochrony środowiska niezbędna, zdaniem twórców Deklaracji, była współpraca wszystkich państw i narodów świata. Jest to bowiem problem o skali globalnej, wobec czego pojedyncze inicjatywy nie mogą przynieść odpowiednich skutków na skalę całego globu. W treści dokumentu dodatkowo wskazuje się, iż dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju niezbędne jest zlikwidowanie takich zjawisk jak ubóstwo i dysproporcja między społecznościami biednymi i bogatymi.

Deklaracja w Rio zwracała również uwagę na potrzebę pociągania do odpowiedzialności państw i narodów degradujących środowisko naturalne. Zgodnie z zasadą, iż „zanieczyszczający ponosi koszty spowodowane zanieczyszczeniem”, należy opracować przepisy prawne, którym podlegałyby wszystkie przedsięwzięcia działające na szkodę środowiska naturalnego. Czytamy także, iż „(...) pokój, rozwój i ochrona środowiska są współzależne i nierozdzielne”, zatem ważne w procesie osiągania zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego są wysiłki na rzecz zaprzestania wojen.

Deklaracja z Rio była kolejnym, po Deklaracji z Sztokholmu, dokumentem poświęconym problemowi degradacji środowiska naturalnego i pogłębiania się nierówności między społeczeństwami. Wskazywała na najważniejsze kwestie, które należało rozwiązać, by osiągnąć zamierzony cel w postaci lepszych warunków bytowych dla człowieka.

Podobne wypracowania do Deklaracje - Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (1992) - 27 zasad. Opracowanie