Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Gmina - Jednostki pomocnicze gminy i ich organy - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W III Rzeczypospolitej Polskiej istnieje zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednostkami są województwa, powiaty oraz gminy. Oprócz jednostek zasadniczych, prawo zezwala na tworzenie jednostek pomocniczych gmin. Jednostki pomocnicze są organami istniejącymi w celu udzielania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego, jednak nieposiadającymi osobowości prawnej. Do jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego zaliczamy sołectwa, dzielnice i osiedla. Można wyodrębnić jeszcze mniejsze jednostki pomocnicze, jak np. przysiółki, rejony i inne.

Wszystkie jednostki pomocnicze powoływane są mocą uchwały przez radę gminy. Sołectwa występują zwykle na wsi choć mogą być wyodrębniane także w mieście. Natomiast dzielnice i osiedla ustanawiane są zazwyczaj w miastach, jednak mogą być wyodrębnianie także na wsi. Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego posiadają własne organy opiniodawcze i wykonawcze.

W sołectwie organem opiniodawczym jest rada sołecka. Natomiast organem wykonawczym jest sołtys. Rada sołecka składa się z siedmiu osób wybieranych przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Przewodniczącym rady zostaje osoba, która w głosowaniu otrzymała zwykłą większość głosów....

Podobne wypracowania