Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Osobowość człowieka - Typologia osobowości wg Junga - opracowanie tematu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Carl Gustav Jung był uczniem Freuda, podstawy dla swojej nauki zaczerpnął więc z psychoanalizy. Dużo uwagi poświęcił zagadnieniu osobowości, ponieważ uważał ją za najważniejszy komponent człowieka.

Według Junga, ogromny wpływ na powstanie i rozwój osobowości miały nie tylko sprawy teraźniejsze, ale również gromadzone przez przodków doświadczenia. Zauważył on, iż istnieją tak zwane archetypy, czyli nieuświadomione, zbiorowe wzorce zachowań. Uważał, iż jesteśmy w pewien sposób ukształtowani zarówno genetycznie, jak i historycznie poprzez tradycję i społeczeństwo, w którym przyszło nam żyć.

Jung wyróżnił pewne struktury osobowości, czyli elementy na nią się składające. Ego to stłumione doświadczenia jednostki, coś, z czego człowiek nie zdaje sobie sprawy. Mogą to być niejasne wspomnienia, niekompletne ślady pamięci. Ego jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje istnienie głębszych struktur w osobowości człowieka. Persona to określona rola, jaką musi przyjąć jednostka, aby funkcjonować w społeczeństwie i przestrzegać pewnych norm obyczajowych. Niestety często zdarza się tak, iż przyjęta persona jest niezgodna z prawdziwymi potrzebami człowieka – prowadzi to do wielu problemów emocjonalnych. Natomiast cień jest uosobieniem...

Podobne wypracowania