Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo pracy - co to jest prawo pracy? Definicja, charakterystyka, zadania. Prawo pracy jako gałąź prawa

Prawo pracy to jedna z gałęzi prawa zajmująca się regulacją stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Określa ono, jakie zasady powinny panować między nimi, jakie zobowiązania, prawa i obowiązki posiada każda ze stron. Źródłem norm jest tutaj Kodeks pracy.

Prawo pracy jasno definiuje podstawowe zasady, które obowiązują zarówno pracodawców, jak i pracowników do określonych kwestii. W Kodeksie wyróżnia się dziesięć takich praw. Oto one:

1.„każdy ma prawo do podjęcia pracy;
2.każdy ma swobodę nawiązywania stosunków pracy;
3.każdy ma prawo do wolności pracy, tzn. ma prawo do zerwania stosunku pracy;
4.pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika;
5.pracownicy powinni być traktowani równo;
6.nie wolno dyskryminować pracowników ze względu na rasę, płeć, wyznanie itp.;
7.pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia;
8.państwo ma obowiązek chronić uprawnienia pracowników, w oparciu o automatyzm prawny;
9.pracownicy i pracodawcy mają prawo tworzyć i przystępować do organizacji zawodowych;
10.pracownicy mają prawo do partycypacji w zarządzaniu firmą w zakresie spraw dotyczących ich osobiście”.

Przytoczone...

Podobne wypracowania