Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Osobowość człowieka - Osobowość wg Freuda - opracowanie tematu

Freud do zdefiniowania i określenia tego, czym jest osobowość zastosował tak zwaną teorię psychodynamiczną. Zakłada ona, iż osobowość człowieka jest zbiorem sił napędzających jego działanie – takich jak popędy, potrzeby, marzenia, cele, dążenia.

Jako pierwszy z badaczy Freud zwrócił uwagę na ogromny wpływ, jaki w procesie rozwoju osobowości odegrały przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa. Według Freuda to właśnie wczesne lata życia rzutują na jego dalszy przebieg, a pewne niewyjaśnione (nierozwiązane) konflikty z dzieciństwa odbiją się na zdrowiu psychicznym dorosłego już człowieka. Zakładając tak duży wpływ najmłodszych lat na rozwój osobowości, Freud opracował fazy odnoszące się do jej kształtowania. W ten sposób kolejno wyróżnić można: fazę oralną, analną, falliczną, aseksualną oraz genitalną. Są one etapami na drodze do wytworzenia się osobowości względnie zwartej i stałej.

Największym osiągnięciem w badaniach psychologicznych Zygmunta Freuda okazało się stworzenie tak zwanej struktury osobowości. Freud uznał, iż jest to konstrukcja niezwykle złożona, w której ścierają się różne siły i moce. Człowiek jest tak samo skomplikowany jak i jego osobowość, dlatego tak łatwo o konflikty wewnętrzne. Mowa tu o składowych częściach: Id, Ego oraz Superego.

Id stanowi swoistą reprezentacje potrzeb i popędów płciowych człowieka. Jest ono bezpośrednio związane z naszą biologiczną, fizjologiczną naturą. Można je nazwać najbardziej prymitywnym elementem ludzkiej osobowości, stanowi ono jednak podstawę wszelkiego człowieczego działania.

Ego odnosi się do intelektualnej dziedziny życia. Kiedy zostaną zaspokojone potrzeby biologiczne, człowiek może realizować się na wyższych płaszczyznach. Ego jest swoistym działaniem, aktywnością, mocą sprawczą w świecie. To osobowość właściwa, dzięki której funkcjonujemy w społeczeństwie, bowiem pozwala nam ona na kontrolowanie siebie i własnych potrzeb.

Natomiast Superego to byt idealny w osobowości człowieka. Reprezentuje wartości moralne, zasady, reguły, idee. Superego ma na celu hamowanie niszczących popędów i zwrócenie uwagi na wyższe niż biologiczne wartości. Dzięki niemu człowiek, według Freuda, dąży do doskonałości i osiąga umiejętność samokontroli.

Podobne wypracowania do Osobowość człowieka - Osobowość wg Freuda - opracowanie tematu