Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo - Egzekwowanie prawa - sposoby egzekwowania prawa

Prawo to ogół norm dotyczących postępowania, które powstały w państwie z potrzeby regulacji stosunków międzyludzkich. Prawo to wszystkie dyrektywny, nakazy i reguły, dzięki którym możliwe jest życie w uporządkowanym świecie.

Znawcy nauk prawnych podzielili prawo ze względu na dwa kryteria. Pierwsze z nich dotyczy zastosowanej metody regulacji, bowiem różne gałęzie prawa inaczej kontrolują przestrzeganie norm i funkcjonowania prawa. Ze względu na to kryterium prawo dzielimy na: cywilne, administracyjne, pracy, rodzinne, międzynarodowe, finansowe i konstytucyjne. Natomiast drugie kryterium odnosi się do tak zwanego przedmiotu regulacji, oznacza to, iż określa ono przedmiot, którym zajmuje się to prawo. W ten sposób wyróżnić można między innymi prawo: autorskie, celne, kanoniczne, budowlane, oświatowe, rolne, podatkowe, polityczne, lotnicze czy też naukowe.

Prawo posiada również określone funkcje. Do najważniejszych należą: regulacja życia społecznego (propagowanie dobrych zachowań, eliminacja tych złych), wychowywanie (poprzez przekazanie najistotniejszych wzorców), represja (karanie występków), rola kulturotwórcza (jest podstawą kultury społeczeństwa) oraz funkcja dystrybucyjna (dotyczy odpowiedniego podziału dóbr społecznych).

Powszechnie wiadomo, iż prawa należy przestrzegać. Niestety, w rzeczywistości niemal wszystkie normy prawne są łamane. Przewidując taką sytuację, organy ustanawiające zasady i reguły postępowania, pomyślały również o utworzeniu odpowiednich kar za występki, które. W języku prawniczym zwane są one sankcjami i stanowią  sposób na egzekwowanie prawa, przynosząc zadośćuczynienie poszkodowanemu i karzą przestępcę.

Sankcje prawne to inaczej sankcje zorganizowane. Można podzielić je na sankcje karne, egzekucyjne oraz unieważniające. Karne, jak sama nazwa wskazuje, polegają na wykonaniu kary za przestępstwo. Są to: nakazanie zapłacenia grzywny, pozbawienie wolności, prace społeczne, odebranie prawa jazdy czy też zakazanie wykonywania zawodu. Sankcje egzekucyjne polegają na zmuszeniu osoby do wykonania danego nakazu, na przykład opuszczeniu mieszkania, oddania dziecka bądź tez wpuszczenia komornika do domu. Natomiast sankcje unieważniające to odpuszczenie przestępcy jego win, sąd unieważnia je  i zamyka sprawę, w ten sposób osoba zostaje uniewinniona.

Podobne wypracowania do Prawo - Egzekwowanie prawa - sposoby egzekwowania prawa