Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grupa społeczna - Normy grupowe - definicja, charakterystyka, przykłady

Normy grupowe wyróżnione przez socjologów to wzory zachowania, dotyczące funkcjonowania jednostki w większej grupie społecznej. Określają one nie tylko reguły działania grupy, ale też tworzenia dobrych relacji w jej obrębie.

Normy grupowe powstają w dosyć specyficzny sposób. Ich źródłem są bowiem członkowie danego społeczeństwa, a zasady tworzą oni poprzez wzajemne oddziaływanie i interakcje. Grupa społeczna wyznacza sobie też pewne cele, które chciałaby osiągnąć. Normy są właśnie im podporządkowane, muszą spełniać określone wymogi i pomagać w realizacji założeń. Źródłem powstawania norm grupowych jest także szersze otoczenie społeczne, w jakim funkcjonuje grupa społeczna. Bowiem wszystkie czynniki znacząco wpływają na rozwój i kształt społeczeństwa.

Socjologowie wyróżnili dwie funkcje norm społecznych. Po pierwsze, nie są one bez znaczenia dla osiągnięcia wyznaczonego przez grupę celu. Dzięki przestrzeganiu wyznaczonych zasad i reguł, członkowie próbują zrealizować swoje pragnienia. Poza tym norma grupowa pełni funkcję swoistego fundamentu, odpowiada za utrzymanie przy życiu społeczeństwa. Spróbujmy sobie wyobrazić, iż w danej grupie nie obowiązują żadne zasady, a ludzie postępują zupełnie dowolnie. Po jakimś czasie zapanowałby wśród ludzi ogromny chaos, w konsekwencji zaś społeczeństwo to przestałoby istnieć.

Należy zaznaczyć również, że grupa w znaczny sposób oddziałuje na przyswajanie i przestrzeganie zasad. Poprzez naśladowanie innych członków grupy, jednostka uczy się, jak postępować, uwewnętrznia normy i zaczyna realizować je w swoim życiu. Takie zasady mogą rozwinąć się jedynie w systemie grupowym, człowiek pozbawiony kontaktu z drugą osobą byłby tej możliwości pozbawiony. Nie potrafiłby bowiem działać z innymi, a zasady, realizowanie wspólnego celu nie zostałyby zrozumiane.

Należy pamiętać, iż bardzo często przestrzeganie norm grupowych uzależnione jest od pozycji w grupie. Niestety bywa tak, iż osoby wysoko postawione i szanowane przez innych zwalniane są z potrzeby realizowania niektórych zasad. Zazwyczaj prowadzi to do poczucia niesprawiedliwości w grupie i kończy się konfliktem wewnętrznym.

Socjologowie wyróżnili również mechanizmy przyswajania norm grupowych. Należą do nich: naśladowanie, system kary, system nagrody, perswazja oraz dezaprobata.

Podobne wypracowania do Grupa społeczna - Normy grupowe - definicja, charakterystyka, przykłady