Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grupa społeczna - Normy grupowe - definicja, charakterystyka, przykłady

Normy grupowe wyróżnione przez socjologów to wzory zachowania, dotyczące funkcjonowania jednostki w większej grupie społecznej. Określają one nie tylko reguły działania grupy, ale też tworzenia dobrych relacji w jej obrębie.

Normy grupowe powstają w dosyć specyficzny sposób. Ich źródłem są bowiem członkowie danego społeczeństwa, a zasady tworzą oni poprzez wzajemne oddziaływanie i interakcje. Grupa społeczna wyznacza sobie też pewne cele, które chciałaby osiągnąć. Normy są właśnie im podporządkowane, muszą spełniać określone wymogi i pomagać w realizacji założeń. Źródłem powstawania norm grupowych jest także szersze otoczenie społeczne, w jakim funkcjonuje grupa społeczna. Bowiem wszystkie czynniki znacząco wpływają na rozwój i kształt społeczeństwa.

Socjologowie wyróżnili dwie funkcje norm społecznych. Po pierwsze, nie są one bez znaczenia dla osiągnięcia wyznaczonego przez grupę celu. Dzięki przestrzeganiu wyznaczonych zasad i reguł, członkowie próbują zrealizować swoje pragnienia. Poza tym norma grupowa pełni funkcję swoistego fundamentu, odpowiada za utrzymanie przy życiu społeczeństwa. Spróbujmy sobie wyobrazić, iż w danej grupie nie obowiązują żadne zasady, a ludzie postępują zupełnie dowolnie....

Podobne wypracowania