Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo cywilne - co to jest prawo cywilne? Definicja, charakterystyka, podział. Prawo cywilne jako gałąź prawa

Prawo cywilne to ogół norm dotyczących stosunków o charakterze cywilno-prawnych pomiędzy podmiotami indywidualnymi. Stanowi ono jedną z gałęzi prawa powszechnego.

Prawo cywilne dotyczy niemal wszystkich dziedzin cywilnych życia, można jednak wyróżnić pewne jego rodzaje. Do najbardziej znanych należą, między innymi, prawo pracy (reguluje stosunki pracodawców i pracowników), prawo własności intelektualnej (chroni twórców i ich dzieła) czy też prawo handlowe (zajmujące się normami dotyczącymi spraw handlowych, sprzedaży).

Wyodrębnić można również dziedziny, swoiste działy prawa cywilnego. Najobszerniejszym, jeśli chodzi o ilość norm, jest tak zwane prawo ogólne. Reguluje ono wszystkie dziedziny życia. Prawo rzeczowe zajmuje się ustanawianiem związków pomiędzy podmiotami a przedmiotami użytkowymi, nadaje własności i pilnuje przestrzegania zasad. Prawo zobowiązań odnosi się do kontroli działania na linii usługodawca oraz usługobiorca. Reguluje wszelkie relacje między konkretnymi osobami i dba o wypełnienie podjętych zobowiązań. Niezwykle ważną dziedziną jest też prawo rodzinne, zajmuje się ono bowiem sprawami wewnętrznymi rodziny, takimi jak opieka nad dziećmi czy też kwestie majątkowe. Istnieje jeszcze jeden rodzaj prawa cywilnego, a mianowicie – prawo spadkowe. Reguluje ono odpowiednie przekazywanie majątków na rzecz wyznaczonych osób.

Prawo cywilne jest niezwykle specyficzne, ponieważ zajmuje się stosunkami osób cywilnych. Bardzo często łączą je więzy krwi, czasem wspólny interes lub praca. Prawo określa zatem, w jaki sposób powinno wyglądać poprawne i odpowiednie współżycie dwóch lub kilku jednostek, jakich zasad muszą one przestrzegać, jak funkcjonować w danym środowisku. Okazuje się bowiem, iż w cywilnych dziedzinach życia nieustannie dochodzi do konfliktów. Pracodawcy nie wypełniają swoich obowiązków, twórcy dzieł odkrywają plagiaty, ojcowie nie płacą alimentów, a matki nieodpowiednio opiekują się swoimi dziećmi. Prawo to jest niezwykle potrzebne, reguluje stosunki między podmiotami, określa też, w jaki sposób należy postępować.

Polskie prawo cywilne zostało skodyfikowane w roku 1965, weszło w życie 1 stycznia tegoż roku.

Podobne wypracowania do Prawo cywilne - co to jest prawo cywilne? Definicja, charakterystyka, podział. Prawo cywilne jako gałąź prawa