Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo - Społeczeństwo amorficzne - definicja, opis, przykłady

Społeczeństwo to grupa ludzi, która zamieszkuje dany teren, posiada wspólną kulturę i normy postępowania, a w jej obrębie istnieją pewne instytucje społeczne. Członkowie społeczeństwa powiązaniu są specyficznymi więzami i relacjami.

Podstawowe kryterium podziału społeczeństw na typy dotyczy poziomu jego rozwoju. W ten sposób można wyróżnić społeczeństwa: tradycyjne (rolnicze, pierwotne, mało ucywilizowane), przemysłowe (funkcjonujące w czasie rozwoju industrialnego) oraz społeczeństwo poprzemysłowe (jego celem jest wytwarzanie i przekazywanie informacji).

W każdej kulturze i na całym świecie istnieją rozmaite społeczeństwa. Tworzą się one na rozmaite sposoby, różne są też ich źródła oraz geneza. To, w jakim miejscu przychodzimy na świat, gdzie się uczymy i pracujemy, jak spędzamy wolny czas, ma ogromny wpływ na to, w jakim społeczeństwie funkcjonujemy. We współczesnych badaniach socjologiczne zauważają, iż mianem społeczeństwa można określić dzisiaj także rozmaite grupy czy nawet warstwy społeczne.

Jednym z rodzajów społeczeństwa jest tak zwane społeczeństwo amorficzne. To taki rodzaj zbiorowości ludzkiej, która jest względnie jednolita, posiada wspólne normy i reguły, stałą kulturę, założenia i zadania do spełnienia. W takim społeczeństwie zazwyczaj nie istnieją wewnętrzne podziały, nie wyodrębnia się w nim różnych grup. Brak tu jakiejkolwiek struktury. Ludzie żyją jako jedna zbiorowość, razem pracują i spędzają czas, bez względu na oczywiste różnice, takie jak wiek czy płeć.

Społeczeństwa amorficzne są charakterystyczne dla ludów pierwotnych, gdzie poziom cywilizacji nie jest zbyt wysoki. Tacy ludzie cenią sobie przede wszystkim współpracę oraz równość. Nie zmienia to jednak faktu, iż w grupach plemiennych ogromną rolę odgrywa tak zwana starszyzna, złożona z najbardziej doświadczonych i najmądrzejszych obywateli, mieszkańców danego terenu. Młodsi często proszą starszyznę o radę i zawsze biorą pod uwagę jej zdanie w podejmowaniu ważnych decyzji.

Wraz z upływem czasu społeczeństwa zmieniały się, ulegały przeobrażeniom, rozwijały się. Na drodze ewolucji człowieka powstała struktura społeczna, która zakłada istnienie pewnej hierarchii. Społeczeństwo stawało się mniej jednolite, tworzyły się złożone powiązania oraz relacje międzyludzkie. Powoli zaczęło powstawać społeczeństwo morficzne, które dziś uważane jest za przeciwieństwo społeczeństwa amorficznego.

Podobne wypracowania do Społeczeństwo - Społeczeństwo amorficzne - definicja, opis, przykłady