Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Terroryzm - Metody działania terrorystów. Opracowanie

Ugrupowania terrorystyczne to formacje skrajne, dlatego też ich działania są radykalne. Ludzie działający w organizacjach terrorystycznych posiadają specyficzne poglądy, w zasadniczy sposób odbiegające od norm obowiązujących w społeczeństwie. Tyczy się to szczególnie ugrupowań silnie zwartych ideologicznie, jak np. organizacje lewackie. Aby różnego rodzaju zbiorowości mogły zastosować swoje postulaty, motywowane zwykle ideologicznie, a będące nie do zaakceptowania dla elity rządzącej, muszą w swoim przekonaniu podjąć się działań ostatecznych.

Różnego rodzaju grupy uciekają się do czynów skrajnych, posługując się terroryzmem. Terroryści są brutalni, swoje działania opierają na przemocy, gloryfikują siłę jak skuteczną metodę walki politycznej. Członkowie ugrupowań terrorystycznych to ludzie zdeterminowani, wyzbyci skrupułów moralnych. Akcje terrorystów muszą być spektakularne, okrutne, aby wzbudziły intensywne zainteresowanie mediów. Dzięki skupieniu na terrorystach uwagi mediów w zwykłych ludziach budzi się lęk, silne poczucie zagrożenie przed ich potencjalnymi atakami.

Aby terroryści mogli zaistnieć, doprowadzić do stanu, gdy każdy będzie o nich wiedział i mówił, ekstremiści muszą mieć szerokie audytorium, które zapewniają sobie przez zbrutalizowane do maksimum czyny. Formacje terrorystyczne posługują się porwaniami, aby szantażem wymusić na pewnych środowiskach konkretne decyzje natury politycznej. Terroryści, którzy dążą do przeprowadzenia rewolucji, organizują liczne zamachy bombowe, chcąc wywołać anarchię i chaos, co sprzyja możliwości przejęcia władzy.

Istnieją różnego rodzaju ugrupowania terrorystyczne, posiadają one odmienne cele. Przykładowo, inne motywy przyświecają terrorystom separatystycznym, inne miały organizacje lewackie, dążące do destabilizacji państwa i obalenia demokracji.

Terroryści najczęściej swoje ataki kierunkują na znaczące obiekty aparatu państwa, miejsca natury symbolicznej, środki transportu, budynki skupiające setki ludzi. Gdy już dotrą do wybranych miejsc, dokonują wymierzonego w nie zamachu bombowego lub uwięzienia zakładników. Celem jest wymuszenie decyzji na władzy, w przypadku odmowy spełnienia żądań terrorystów – zakładnicy są zabijani.

We współczesnym świecie częstą metodą działania terrorystów stało się porywanie samolotów i doprowadzanie do katastrof lotniczych, detonowanie ładunków wybuchowych w autobusach, tworzenie samochodów-pułapek, również wypełnionych materiałami wybuchowymi. Podane przykłady należą do najczęściej stosowanych przez islamskich ekstremistów.

Terroryści stosują także bardziej nowatorskie rozwiązania, takie jak przenoszenie ładunków wybuchowych w przedmiotach codziennego użytku lub zastępowanie ich płynnymi materiałami. Oprócz porywania ludzi, środków transportu i detonowania ładunków, dokonują także zbrojnych ataków na instytucje publiczne, np. szkoły.

Podobne wypracowania do Terroryzm - Metody działania terrorystów. Opracowanie