Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Leninizm - założenia, charakterystyka, geneza

Leninizm jest doktryną polityczną stworzoną przez Włodzimierza Lenina. Powstała na bazie filozofii marksistowskiej, której podstawową filozoficzną inspiracją stał się materializm dialektyczny. Leninizm był oficjalną doktryną Związku Radzieckiego i stanowił program polityczny w całym bloku sowieckim. Lenin zawarł główne tezy swojej idei w książce pt.: „Co robić?”.

Partia komunistyczna według Lenina miała hartować w ludziach poczucie rewolucyjnej misji. Lenin uważał, że rewolucja jest niezbędna i nieunikniona. Kapitalizm musi zostać zniszczony przez rewolucję, w której dyktaturę przejmie proletariat i robotnicy. Lenin rozpoczął budowanie swojego programu i głosił hasła obalenia obecnych rządów. Widział możliwość w zniszczeniu władzy tylko za pomocą rewolucji, inne metody były nieefektywne.

Partia komunistyczna musi rozpocząć swoją działalność od edukacji robotników, odebrania burżuazji przywilejów i odsunięcia na margines religii. Religia była dla Lenina formą fałszywej świadomości, którą Marks określał mianem „opium dla mas”.

W przeciwieństwie do Marksa, Lenin uważał, że przeciwników politycznych trzeba likwidować, a aparat bezpieczeństwa musi działać bez zarzutów i bez litości. Rządzić krajem mają rady robotnicze, które będą dbały o interesy robotników.

Lenin opowiadał się również za koncepcją imperializmu, według niego rewolucja nie może być jedynie w Rosji, trzeba ją rozszerzyć na inne słabe gospodarczo kraje, gdyż w krajach rozwiniętych kapitalizm jest zdecydowanie trudniej obalić. Lenin uważał, że rewolucja musi pojawić się również w krajach kapitalistycznych. Partie komunistyczne z różnych państw muszą współdziałać razem, muszą wymieniać się doświadczeniami i wspierać się nawzajem.

Lenin od początku swojej władzy rozpoczął budowanie aparatu terroru i silnego państwa radzieckiego. Powołał instytucję zwaną CZEKA (organ bezpieczeństwa w Rosji Sowieckiej) na czele której stał Feliks Dzierżyński. Rozpoczął upaństwowienie przemysłu i zwlaczył całkowicie gospodarkę rynkową. Sformułowano pojęcie tzw. komunizmu wojennego, przeprowadzono industrializację spółdzielczości. Próbował rozszerzyć wpływy rewolucji na kraje ościenne takie jak Węgry, Słowacja itp.

Leninizm był wypadkową myśli Marksa, próbą urzeczywistnienia ideałów marksistowskich w praktyce, okazał się jednak drogą do terroru i ludobójstwa. Po śmierci Lenina jego kontynuatorzy – Trocki i Stalin doprowadzili jego idee do jeszcze bardziej dramatycznych realizacji.

Podobne wypracowania do Leninizm - założenia, charakterystyka, geneza