Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Leninizm - założenia, charakterystyka, geneza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Leninizm jest doktryną polityczną stworzoną przez Włodzimierza Lenina. Powstała na bazie filozofii marksistowskiej, której podstawową filozoficzną inspiracją stał się materializm dialektyczny. Leninizm był oficjalną doktryną Związku Radzieckiego i stanowił program polityczny w całym bloku sowieckim. Lenin zawarł główne tezy swojej idei w książce pt.: „Co robić?”.

Partia komunistyczna według Lenina miała hartować w ludziach poczucie rewolucyjnej misji. Lenin uważał, że rewolucja jest niezbędna i nieunikniona. Kapitalizm musi zostać zniszczony przez rewolucję, w której dyktaturę przejmie proletariat i robotnicy. Lenin rozpoczął budowanie swojego programu i głosił hasła obalenia obecnych rządów. Widział możliwość w zniszczeniu władzy tylko za pomocą rewolucji, inne metody były nieefektywne.

Partia komunistyczna musi rozpocząć swoją działalność od edukacji robotników, odebrania burżuazji przywilejów i odsunięcia na margines religii. Religia była dla Lenina formą fałszywej świadomości, którą Marks określał mianem „opium dla mas”.

W przeciwieństwie do Marksa, Lenin uważał, że przeciwników politycznych trzeba likwidować, a aparat bezpieczeństwa musi działać bez zarzutów i bez litości....

Podobne wypracowania