Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nacjonalizm a globalizacja - opracowanie tematu

Nacjonalizm jest postawą społeczno-polityczną, która stawia na pierwszym miejscu ideę narodu. Naród jest dla nacjonalisty najważniejszy. W dobie globalizacji problem narodu schodzi na dalszy plan. Globalizacja oznacza zwiększenie współzależności i integracji państw między sobą, przyczynia się do wielokulturowości i wymieszania się narodów. Tego nacjonalizm nie akceptuje, bardzo często globalizacja przyczynia się do osłabienia narodów, jak twierdzą nacjonaliści.

Globalizacja jest ogółem procesów, które prowadzą do jedności kulturowej wielu różnych nacji i grup etnicznych. Nacjonalizm nie akceptuje takiej postawy i otwarcie sprzeciwia się tego rodzaju polityce.

Nacjonaliści bardzo często podkreślają unikatowość kultur i tradycji różnych narodów, według nich globalizacja przyczynia się tylko do ich zaniku i degeneracji. Nacjonalizm sprzeciwia się różnorodności kulturowej na jednym terenie, podkreśla wyjątkowość rdzennych kultur i tradycji. Jednak początki globalizacji wiązały się z ideą nacjonalizmu - za pomocą budowania kolonii promowano tradycję kolonizatorów wśród najechanych terenów.

Kolonizację prowadzili Anglicy, Francuzi, Hiszpanie i Holendrzy. Dzisiaj kolonizacja zakończyła się, ale stała się etap mieszania się i integracji różnych kultur i grup etnicznych. Nacjonalizm powoli traci rację bytu ze względu na zbyt duże zróżnicowanie kulturowe i etniczne na terenie Europy.

Globalizacja przyczyniła się do upadku wcześniejszych modeli gospodarki światowej, podczas zimnej wojny świat był dzielony na trzy części – pierwszy, drugi i trzeci. Pierwszym była Ameryka i jej sojusznicy, drugim Związek Radziecki i jego państwa satelickie, trzeci zaś świat oznaczał Afrykę i pozostałe państwa. Po zakończeniu zimnej wojny globalizacja nabrała tempa, a różnorodność kulturowa miała okazje się integrować. Bardzo duży wpływ na globalizację miały korporacje typu McDonald, Coca&Cola itd.

Nacjonalizm obawia się globalizacji, gdyż dąży do jedności narodowej, która składać się będzie wyłącznie z członków jednego narodu. Zarówno nacjonalizm jak i globalizacja dążą do całkowicie odmiennej wizji świata. Czas pokaże, który model odniesie triumf. Wszystko wskazuje na to, że nacjonalizm słabnie i odchodzi w cień, bardzo często zepchnięty na margines płaszczyzny politycznej.

Nacjonaliści podkreślają odrębność kulturową i starają się ją utrzymać za wszelką cenę. Pomimo rosnącej wielokulturowości, głoszą wyjątkowość jednej kultury, tej rdzennej. I tak według nacjonalistów - w Polsce winni zamieszkiwać tylko Polacy, a dla francuskich nacjonalistów Francja winna być wyłącznie własnością Francuzów.

Rzeczywistość jest inna, na świecie jest zbyt duży pluralizm kulturowy i rasowy, by nie mogło dojść do integracji tychże kultur.

Podobne wypracowania do Nacjonalizm a globalizacja - opracowanie tematu