Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konserwatyzm ekonomiczny (gospodarczy) - definicja, charakterystyka, przykłady

Konserwatyzm ekonomiczny to określone spojrzenie na kwestie gospodarcze. Konserwatyzm gospodarczy postuluje silną ingerencję państwa w gospodarkę. Według tego poglądu, zysk i dochód może być zwiększony przez współudział regulacji państwowych. W przeciwieństwie do idei wolnego rynku szuka rozwiązań w zmniejszeniu kosztów i wydatków.

Za twórcę konserwatyzmu ekonomicznego uważa się Johna Maynarda Keynesa, którego od którego nazwiska pochodzi szkoła ekonomiczna, której przedstawiciele zwani są keynesistami. Keynes, jak i późniejsi konserwatyści gospodarczy, uważali, że gospodarka musi być uzależniona od rządu  i pozwala na interwencję rządu w jej sferę. Rząd winien wspierać upadające przedsiębiorstwa, firmy i spółki po to, by mogło się to przełożyć na ponowne wypracowywanie zysków. Konserwatyści gospodarczy uważali, że polityka monetarna rządu jest w stanie wyeliminować inflację oraz bezrobocie.

Konserwatyzm gospodarczy ostro krytykował ideę wolnego rynku twierdząc, że gospodarka wolnorynkowa przechodzi chwiejne etapy – od małego popytu do nadmiernego popytu. I dlatego uważali, że rząd musi te nierówności regulować.

Niestety idea konserwatyzmu gospodarczego nie zdała egzaminu, a ingerencja pastwa w wolny rynek nie przyczyniła się do zniwelowania inflacji. Receptą szkoły keynesistów była pewna prawidłowość – w momencie kiedy ceny rosły, rząd miał wchłonąć nadmierną siłę nabywczą i po prostu podwyższyć podatki. W czasie, kiedy ceny spadały, rząd miał zwiększać wydatki i deficyt budżetowy. Niestety konserwatyzm gospodarczy nie przewidywał, co zrobić, kiedy pojawi się inflacja i bezrobocie jednocześnie. I tak oto podupadł model gospodarki konserwatywnej, który po prostu nie był wystarczający. Do dzisiaj jednak konserwatyści gospodarczy i spadkobiercy idei Keynesa nie są w stanie zapomnieć o tej pomyłce i chociaż ingerencja państwa w gospodarkę w kilku przypadkach znalazła pozytywne rozwiązanie, mówi się, że paradygmat keynesistów podupadł.

Przykładem stosowania idei konserwatyzmu ekonomicznego była m.in. nieudana próba rozwiązania problemu recesji gospodarczej w USA w latach 1973-1974.

Dzisiaj konserwatyzm gospodarczy, mimo kilku wpadek, stosowany jest w wielu krajach, m.in. w USA. Nie jest to już tak mocny konserwatyzm ekonomiczny jak przed kryzysem, ale idea ingerencji państwa w gospodarkę wciąż znajduje swoich zwolenników. 

Podobne wypracowania do Konserwatyzm ekonomiczny (gospodarczy) - definicja, charakterystyka, przykłady