Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konserwatyzm – rodzina. Rola i znaczenie rodziny w myśli konserwatywnej

Konserwatyzm znany jest ze swojego przywiązania do wartości, które uznaje za ideały wartości społecznych. Jedną z takich wartości jest rodzina. Rodzina dla konserwatystów stanowi podstawową komórkę, która - dobrze funkcjonująca - tworzy idealne społeczeństwo. Rodzina jest symbolem zdrowia, bezpieczeństwa i więzi społecznej. Od początku konserwatyści przywiązywali wielką wagę do pojęcia rodziny.

Rola rodziny była fundamentalna dla konserwatyzmu, tradycyjny model rodziny składał się z ojca jako głowy rodziny, matki czyli dobrej żony i wychowawczyni dzieci. Rodzina dla konserwatystów miała znaczenie ogromne, stanowiła siłę narodu oraz zdrowy model życia w społeczeństwie.

W dzisiejszych czasach konserwatyści podkreślają jeszcze bardziej znaczenie rodziny. Jak twierdzą – obecne czasy przyczyniają się do upadku tradycyjnych wartości. Konserwatyści bardzo mocno akcentują model tzw. zdrowej rodziny, całkowicie odrzucają roszczenia w tym zakresie mniejszości seksualnych, które również domagają się swoich praw do tworzenia rodziny.

Konserwatyści przedstawiają rodzinę jako małżeństwo dwóch osób przeciwnej płci. Taka rodzina winna mieć docelowo dwójkę lub troje dzieci. Jest to standardowy model rodziny, jaki proponują konserwatyści podkreślając jej znaczącą rolę w społeczeństwie. Rodzina winna  kultywować takie wartości jak: wiara, patriotyzm i oddanie ojczyźnie.

Według konserwatystów z rodziny wynosi się wszystko, zarówno dobre rzeczy, jak i te złe. Jednak rodzina w rozumieniu konserwatywnym przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności i świadomości młodych, którzy wychowywani są w duchu tradycyjnych wartości. Konserwatyści niechętnie idą na ustępstwa w tym zakresie, bardzo często zarzucają państwu że zbyt intensywnie ingeruje w życie rodziny. Według konserwatystów to rodzice powinni decydować jak wychowywać swoje dzieci.

Upadek wartości zwłaszcza w Europie zmusił konserwatystów do jeszcze większego zaangażowania w zdrowy model rodziny. Stąd też bardzo ostro krytykują próbę legalizacji małżeństw homoseksualnych uznając je za niemoralne i niegodziwe.

Rodzina kształci postawę religijną, w rodzinie konserwatywnej wszyscy są ludźmi wierzącymi postępującymi moralnie. Nie wszyscy konserwatyści jednak zgadzają się co do udziału religii w życiu rodziny, ale dostrzegają oni plusy takich rozwiązań.

Rodzina potrafi więc wspólnie przezwyciężać wiele życiowych trudności i to dla konserwatystów jest bardzo mocnym argumentem za utrzymaniem tego modelu życia społecznego. Rodzina daje poczucie – stabilizacji, wspólnoty, świadomości i przynależności.

W rodzinie konserwatywnej każda osoba ma ściśle określone miejsce, ojciec jest po to, by rodzinę utrzymać i walczyć o jej dobre bytowanie, matka z reguły dba o wychowanie dzieci i wspiera męża w wielu problemach życiowych.

Rodzina w nurcie konserwatywnym zawsze stanowiła ważny odnośnik, to jedna z tych wartości, które konserwatyści uświęcili. Konserwatyzm broni jej, ponieważ dostrzega zgubne efekty jej braku w społeczeństwach. Postępująca degeneracja, brak świadomości kulturowej i homoseksualizm to według konserwatystów największe zagrożenia współczesnego społeczeństwa.

Podobne wypracowania do Konserwatyzm – rodzina. Rola i znaczenie rodziny w myśli konserwatywnej