Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konserwatyzm - koncepcja państwa w konserwatyzmie. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konserwatyści mają jasny i klarowny pogląd na funkcje i działalność państwa. Ustrój państwowy jest dla konserwatystów bardzo ważny, popierają oni demokrację. Państwo musi być więc demokratyczne, a władzę powinni sprawować przedstawiciele wybierani w uczciwych wyborach powszechnych. Obywatele – według konserwatystów – zobowiązani są do akceptowania i respektowania polityki państwowej. 

O ile dawniej konserwatyści postulowali silne i mocne państwo, które ingeruje w życie społeczne, o tyle dzisiejsi konserwatyści zdają się stopniowo zmieniać zdanie na ten temat. Współcześni konserwatyści starają się możliwie jak najbardziej ograniczyć ingerencję państwa w gospodarkę i wolny rynek. Dla konserwatystów państwo winno sprawować silną władzę, gdyż taka jest jego rola.

Z jednej strony konserwatyści widzą plusy silnej władzy państwowej, z drugiej zaś zdają sobie sprawę, że musi to być jednak władza ograniczona, by nie przerodziła się w tyranię. Państwo musi być państwem prawa, musi mieć charakter imperialny. Winno rozwijać ideę wolnego rynku i swobodnej konkurencji, w której różnorodność społeczna znajdzie swoje zadowolenie.

Państwo ma zapewniać wolność światopoglądową i ekonomiczną, każdy pracuje...

Podobne wypracowania