Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konserwatyzm - koncepcja państwa w konserwatyzmie. Opracowanie

Konserwatyści mają jasny i klarowny pogląd na funkcje i działalność państwa. Ustrój państwowy jest dla konserwatystów bardzo ważny, popierają oni demokrację. Państwo musi być więc demokratyczne, a władzę powinni sprawować przedstawiciele wybierani w uczciwych wyborach powszechnych. Obywatele – według konserwatystów – zobowiązani są do akceptowania i respektowania polityki państwowej. 

O ile dawniej konserwatyści postulowali silne i mocne państwo, które ingeruje w życie społeczne, o tyle dzisiejsi konserwatyści zdają się stopniowo zmieniać zdanie na ten temat. Współcześni konserwatyści starają się możliwie jak najbardziej ograniczyć ingerencję państwa w gospodarkę i wolny rynek. Dla konserwatystów państwo winno sprawować silną władzę, gdyż taka jest jego rola.

Z jednej strony konserwatyści widzą plusy silnej władzy państwowej, z drugiej zaś zdają sobie sprawę, że musi to być jednak władza ograniczona, by nie przerodziła się w tyranię. Państwo musi być państwem prawa, musi mieć charakter imperialny. Winno rozwijać ideę wolnego rynku i swobodnej konkurencji, w której różnorodność społeczna znajdzie swoje zadowolenie.

Państwo ma zapewniać wolność światopoglądową i ekonomiczną, każdy pracuje i zyskuje dobra wedle zasług.

Dla konserwatystów państwo musi być autorytetem dla obywateli, a obywatele winni są respektować tradycyjne wartości, o które dba państwo, takie jak religia, rodzina i prawo. Koncepcja państwa w myśli konserwatywnej nie jest jednak monolitem, współcześni konserwatyści zdają sobie sprawę, że pewne rzeczy trzeba zmienić, bądź też wrócić do początku.

Konserwatyści krytykują ideę rewolucji jako ideę destrukcyjną dla państwa i obywateli. Państwo według konserwatystów musi składać się z tradycyjnego elitarnego składu rządzącego. Stąd też konserwatywna myśl odnośnie państwa nie dopuszcza idei egalitaryzmu, i raczej niechętna jest rozwiązaniom parlamentarnym. Dla wielu konserwatystów idealnym ustrojem państwowym jest monarchia, bardzo wiele nurtów myśli konserwatywnej popiera ruch rojalistów, czyli zwolenników przywrócenia monarchii w państwie.

W prawo i moralność państwo raczej nie powinno się wtrącać, chociaż winno dbać o tradycyjne wartości. Państwo winno stać na straży wartości, które we współczesnych czasach zdają się odchodzić do lamusa. Małżeństwo, rodzina, patriotyzm i twarde, surowe prawo oparte na tradycyjnym kodeksie. Prawo musi być respektowane i państwo według konserwatystów powinno gorliwie go przestrzegać. Konserwatyści w dużej większości są zwolennikami kary śmierci, która według nich jest najlepszą metodą do odstraszania przestępców.

Państwo powinno również być silnie zmilitaryzowane i gotowe do obrony, gdy zajdzie taka potrzeba. Obywatele muszą być posłuszni wobec państwowych założeń, które według konserwatystów są najlepsze dla nich samych. Państwo jawi się więc jako obrońca wartości i swobód obywateli.

Podobne wypracowania do Konserwatyzm - koncepcja państwa w konserwatyzmie. Opracowanie