Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konserwatyzm a tradycjonalizm - porównanie i charakterystyka ideologii

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konserwatyzm i tradycjonalizm to dwa podobne nurty w myśli społeczno-politycznej. Konserwatyzm jest ideą zachowawczą, wskazującą na wartości tradycyjne i podkreślające ich znaczenie w życiu społecznym i politycznym człowieka. Dla konserwatyzmu rodzina, naród, religia mają bardzo ważną rolę i stanowią punkt oparcia i funkcjonowania społeczeństwa, Tradycjonalizm to idea, która również broni tradycji i obyczajów, skupia się na kulturze, filozofii i religii. Tradycjonalizm niechętny jest zmianom społecznym i raczej stroni od radykalnych reform, otwarcie odcina się od zmian.

Tradycjonalizm został zapoczątkowany przez Josepha de Maistre, który stworzył nurt zwany konserwatyzmem tradycjonalistycznym. Tradycjonaliści chcieli za wszelką cenę utrzymać ład sprzed rewolucji francuskiej. W 1789 r. rewolucja francuska zburzyła całkowicie istniejący porządek społeczno-polityczny. Po rewolucji francuskiej tradycjonaliści starali się powoli odbudowywać dorobek sprzed rewolucji. Próbowali oni wrócić do feudalizmu i do starych rządów absolutystycznych, które istniały we Francji za czasów panowania Burbonów i Walezjuszy. Konserwatyści z kolei dostrzegali możliwość powolnych zmian, obawiali się jednak idei rewolucyjnych....

Podobne wypracowania