Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Samorząd powiatowy - zadania samorządu powiatowego - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Samorząd powiatowy został ponownie wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 roku (powiaty zlikwidowano w okresie PRL-u, w 1975 roku). Można mówić o dwu znaczeniach tego terminu - w pierwszej kolejności jest to jednostka systemu terytorialnego państwa, w drugiej zaś wspólnota ludzi mieszkających w danym powiecie. To kolejna, obok gminy i województwa, jednostka systemu terytorialnego w Polsce. Jak pozostałe, posiada osobowość prawną i jest komórką samodzielną (samodzielność podlega ochronie sądowej), dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację wyznaczonych jej celów i kształtuje wewnętrzną politykę na obszarze powiatu.

Z reguły na powiat składa się kilka gmin. Czasem status powiatu nadawany jest pojedynczemu miastu, mówimy wtedy o miastach na prawie powiatu czy tzw. powiatach grodzkich, w których gmina miejska spełnia obowiązki powiatu. Dzieje się tak głównie w przypadku miast, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tysięcy (choć znajdujemy od tej reguły wyjątki, np. Zamość czy Sopot). 

Władze powiatu stanowią dwa organy: rada powiatu oraz zarząd. Rada powiatu wybierana jest w wyborach bezpośrednich przez ogół mieszkańców powiatu mających prawo wyborcze, na...

Podobne wypracowania