Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Samorząd gminny - zadania samorządu gminnego - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Gmina to najmniejsza, podstawowa jednostka terytorialna w III Rzeczpospolitej. Z reguły obejmuje kilka do kilkunastu miejscowości (wsi, miasteczek, miast). Ze względu na charakter możemy wyróżnić trzy podstawowe typy gmin: miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie (skupiające kilka wiosek). Zasady funkcjonowania gmin precyzuje ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. Zgodnie z jej zapisem samorząd gminny posiada osobowość prawną i jest organem samodzielnym, działającym na własną odpowiedzialność.

O powstaniu, likwidacji bądź zmianie granic, a także przyznaniu statusu miasta tej jednostce terytorialnej decyduje Rada Ministrów, która musi przy tym uwzględnić czynniki natury społecznej, gospodarczej, terytorialnej i kulturowej (tak by wspólnota utrzymała charakter spójny, również pod względem przestrzennym). Zasady funkcjonowania gminy reguluje jej statut. W ramach jednostki gminnej można powołać dodatkowe komórki administracyjne takie jak sołectwa, dzielnice, miasta czy osiedla. Warunkiem koniecznym do ich stworzenia jest wydanie uchwały rady gminy, na wniosek mieszkańców bądź po poznaniu ich opinii.

Podstawowymi organami zarządzającymi jednostką gminną są: rada gminy (pełni funkcję kontrolującą...

Podobne wypracowania