Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kontyngent - co to jest kontyngent? Definicja, znaczenie, przykłady

Kontyngent – w najprostszym znaczeniu – jest miarą pewnej wielkości – wyznacza jej granice (górną i dolną) bądź przedstawia ją w ujęciu ilościowym. W praktyce, kontyngent jest jednym z instrumentów polityki zagranicznej. Termin ten posiada przynajmniej dwa przymioty. Przede wszystkim dotyczy on spraw międzynarodowych oraz jest skonkretyzowany pod względem ilościowym. W życiu codziennym używany jest najczęściej w kontekście działań wojskowych, jednak z definicji ma on znaczenie ekonomiczne.

Wedle prawa międzynarodowego, kontyngent to limit występujący w polityce handlowej, który określa ilościowy przepływ produktów w imporcie. Zastosowanie kontyngentu może obrać dwa kierunki: można użyć „kwoty globalnej”, czyli ilościowej granicy przepływu, wyznaczanej na konkretny okres bądź  też jednego z dwóch rodzajów „kwoty indywidualnej”. Są to: „indywidualna kwota importowa”, czyli wartość ustalana dla każdego kraju w stosunku do kwoty globalnej w sposób proporcjonalny do jego zachowania na rynku w poprzednich okresach albo też „kwota dwustronna o podstawie umownej”, która dotyczy jedynie stron umowy i najczęściej stanowi część kwoty globalnej.

Nałożone w ten sposób granice, pozwalają na całkowite zniesienie lub obniżenie cła na dany produkt. W przypadku handlu większymi ilościami – cło przybiera wartość podstawową. Co ważne, nie ma możliwości nałożenia kontyngentu w Unii Europejskiej; tak stanowi Europejskie Prawo Podatkowe.

Z kolei w znaczeniu najbliższym opinii publicznej – kontyngent to jednostka wojskowa, biorąca udział w zagranicznej misji (wojskowej lub pokojowej). Nie jest to stała forma. Stanowi ona tylko część sił zbrojnych danego kraju i tworzona jest jedynie na potrzebę misji. O utworzenie kontyngentu zabiegać musi Rada Ministrów. Na podstawie jej wniosku decyzję podejmuje prezydent państwa.

Podobne wypracowania do Kontyngent - co to jest kontyngent? Definicja, znaczenie, przykłady