Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jednolity Akt Europejski - postanowienia. Opracowanie

Jednolity Akt Europejski to jedna z najważniejszych umów międzynarodowych w historii Europy. Jego postanowienia tworzono w trakcie kilku konferencji, by w końcu podpisać go 17 lutego 1986 roku w Luksemburgu (Włochy, Grecja i Dania podpisały go jedenaście dni później w Hadze). Został on ratyfikowany przez wszystkich sygnatariuszy, by wejść w życie 1 lipca 1987 roku.

Umowa ta miała scalać traktaty założycielskie tworzące: Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (1951), Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957) i Euratom (1957). Zadaniem Aktu było zacieśnienie współpracy między członkami Wspólnot Europejskich oraz utworzenie wspólnego rynku w ramach Wspólnot, co miało dać realne szanse na powstanie późniejszej Unii Europejskiej. Stopniowe otwieranie rynków miało potrwać do 1992 roku. Podjęte w ten sposób kroki pozwoliły na przyjęcie już sześć lat później (podpis 7 lutego 1992, przyjęty 1 listopada 1993) Traktatu o Unii Europejskiej.

Poza wymienionymi już postanowieniami (wspólny rynek, zacieśnianie współpracy), oczekiwano również: ogólnoeuropejskiej integracji badań nad zagadnieniami technologicznymi oraz ochroną środowiska oraz włączenia tych dziedzin do kompetencji Wspólnoty; rozszerzenia współpracy gospodarczej i walutowej; zlikwidowania zasady „jednomyślności” w obradach Rady Unii Europejskiej i zastąpienia jej „większością kwalifikowaną”; wzmocnienia pozycji Parlamentu Europejskiego oraz wsparcia biedniejszych krajów członkowskich poprzez fundusze powstałe w tym celu.

Dzięki zmianom wprowadzonym za sprawą Jednolitego Aktu Europejskiego późniejsza integracja europejska mogła sprawnie usuwać kolejne bariery oraz przystawać na przyjmowanie nowych państw członkowskich. Kontynuacją dzieła JAE były traktaty z: Maastricht oraz Amsterdamu.

Podobne wypracowania do Jednolity Akt Europejski - postanowienia. Opracowanie