Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Koncyliacja - definicja, opis, przykłady. Koncyliacja a mediacja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Koncyliacja to jedno z narzędzi służących do rozwiązywania sporów. Z łacińskiego termin ten oznacza „zjednoczenie”. Jest to forma prowadzenia negocjacji, która nie wymaga udziału stron postępowania. Dotyczy to wszelkich niezgodności pomiędzy stronami każdego rodzaju umów międzynarodowych. Oficjalna definicja tej metody została przyjęta w roku 1961 przez Instytut Prawa Międzynarodowego.

Cechą charakterystyczną koncyliacji jest system arbitrażowy. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek sporów zwołuje się odpowiednią komisję (może ona również istnieć w oczekiwaniu na sprawę). Zadaniem owej komisji jest przyjęcie sprawy w sposób jak najbardziej bezstronny, a następnie opracowanie odpowiednich rozwiązań, które zgodziłyby się zaakceptować strony. Nie uczestniczą one w obradach, zatem na rezultaty muszą poczekać aż do końca postępowania. Wynik nie jest jednak obligatoryjny – można go odebrać na trzy sposoby. Po pierwsze, można go przyjąć, kończąc w ten sposób spór. Po drugie, można uznać rozwiązanie za niewystarczające i poddać dalszym negocjacjom (już między stronami). Po trzecie, można w ogóle nie przyjąć ustaleń komisji, nie ponosząc z tego powodu żadnych konsekwencji.

Metody tej bardzo często...

Podobne wypracowania