Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Inkorporacja (prawa) i transformacja - porównanie i charakterystyka

Terminy inkorporacji prawa oraz transformacji stanowią część rzeczywistości społecznej i są źródłem jej przekształceń. Funkcjonują one w świadomości ogólnoświatowej, będąc jednocześnie częstym powodem zmian ustawowych w państwach. Nie są jednak porównywalne.

Transformacja jest pojęciem o wiele szerszym, wpływającym na funkcjonowanie całego kraju w sposób czynny – niezależnie czy dochodzi do niej na skutek rewolucji, czy też ustaleń między stronami – powoduje całkowite przekształcenie struktur państwa, łącznie z podstawą jego bytu, a więc konstytucją. Jest więc zjawiskiem sięgającym bardzo głęboko, ale i potrafiącym rozprzestrzeniać się bardzo szybko i bardzo daleko. Najlepszym przykładem są wydarzenia z roku 1989, kiedy w Polsce osiągnięto dawno zamierzony cel – unicestwienie komunizmu i demokratyzacja. Potem do rewolucji dołączyły kolejne państwa, które w różny sposób starały się uniezależnić od Związku Radzieckiego.

Zupełnie inne znaczenie ma inkorporacja prawa. Jest to bowiem przyswajanie przez kraj praw, które obowiązują na arenie międzynarodowej. Nie ma więc potrzeby wprowadzania nagłych, znaczących zmian w funkcjonowaniu społeczeństwa ani organów państwowych. Inkorporacja przebiega biernie. Nowe przepisy, pod postacią ustaw, dołączają do listy już obowiązujących, nie wpływając znacząco na życie ludności. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że inkorporacja prawa następuje wskutek podpisania przez kraj umów międzynarodowych, których założenia następnie są przyswajane. Są one jednak całkowicie zgodne z najważniejszym dokumentem w państwie – konstytucją. Nie ma bowiem możliwości przyjęcia czegoś, co nie jest z nią zgodne.

Mamy tu zatem do czynienia z dwoma różnymi zjawiskami kształtowania formy prawnej kraju, odmiennymi niemal pod każdym względem.

Podobne wypracowania do Inkorporacja (prawa) i transformacja - porównanie i charakterystyka