Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Głasnost - czym była głasnost? Znaczenie, przebieg, działania. Głasnost i pierestrojka

Głasnost' – z języka rosyjskiego „jawność” – to pierwszy z elementów, które miały tworzyć program przebudowy ZSRR. Pierestrojka, bo tak ogólnie nazywał się ten program, miała na celu liberalizację ustroju Związku Radzieckiego, w którym komunizm zmierzał coraz gwałtownie ku upadkowi. Rozpoczęła się ona w 1985 roku, po przejęciu stanowiska Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego przez Michaiła Gorbaczowa.

Pierwszym etapem, było odsunięcie od władzy prominentnych przedstawicieli Partii, którzy mogliby zaszkodzić pomysłowi „przebudowy” ZSRR. Następnie najważniejsze stanowiska otrzymali sprzymierzeńcy Gorbaczowa. Tym sposobem nikt nie mógł zagrozić przemianom, które w tym czasie – jak zostało wspomniane – zapoczątkowano.

Właśnie „jawność” (głasnost') stała się głównym element pierestrojki, ponieważ miała wielki udział w budowaniu świadomości narodowej Rosjan oraz państw podległych ZSRR. Dało to realną możliwość demokratyzacji kraju. Rozpoczęto więc znoszenie wszelkich przejawów cenzury, również w zakresie tuszowanej do tej pory historii. Wiele faktów historycznych wyszło wówczas na jaw. Nie pomijano również informacji o faktycznym stanie gospodarki oraz sytuacji politycznej. Była to znacząca zmiana jakościowa.

Zmiany społeczno-polityczne w Związku Radzieckim zaszły już tak daleko, że nawet pucz komunistów z sierpnia 1991 roku nie przyniósł sukcesu, ponieważ większość społeczeństwa opowiedziała się przeciw nim. Ostatecznie pierestrojka zakończyła się właśnie w roku 1991, kiedy to ostatecznie doprowadziła do upadku komunizmu i samego ZSRR, uwalniając wiele państw, które znajdowały w jego obrębie pod przymusem.

Podobne wypracowania do Głasnost - czym była głasnost? Znaczenie, przebieg, działania. Głasnost i pierestrojka