Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa człowieka - Konwencja Praw Dziecka - streszczenie, ratyfikacja, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja o Prawach Dziecka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Polska ratyfikowała ją 7 lipca 1991 roku, jednak już wcześniej, w 1978 roku, przedstawiła własny projekt konwencji i zaproponowała jego uchwalenie.

Jest to dokument odnoszący się do wszystkich osób poniżej 18 roku życia. Co ciekawe, obowiązuje on niemal na całym świecie, bo ratyfikowały go aż 193 państwa. Powołano również nowy organ ONZ – Komitet Praw Dziecka, który odpowiada za realizację tej Konwencji.

Dokument ten składa się z 54 artykułów, rozpoczynających się preambułą. Zawiera on cztery rodzaje praw:

I Prawa osobiste

1. prawo do życia,
2. prawo do rozwoju,
3. prawo do posiadania imienia, nazwiska, obywatelstwa i wiedzy o pochodzeniu,
4. prawo do wolności,godności,szacunku,nietykalności osobistej,
5. prawo do swobodnego wyrażania myśli,
6. prawo do wolności sumienia i wyznania,
7. prawo do wyrażania własnych poglądów,
8. prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
9. prawo do wolności od tortur i okrutnego traktowania,
10. prawo do uczciwego procesu,
11. prawo nierekrutowania...

Podobne wypracowania