Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka polska - System partyjny w Polsce - kształt systemu partyjnego w Polsce. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rzeczpospolita Polska jest państwem złożonym, czyli unitarnym. Występuje tu trójpodział władzy. Mamy więc władzę:

1. wykonawczą – prezydent, rząd,
2. ustawodawczą – parlament,
3. sądowniczą – sąd różnych instancji.

Aby opisać polski system partyjny, należy najpierw zdefiniować samo pojęcie systemu partyjnego. Jest to układ wszystkich partii politycznych, związków zawodowych i stowarzyszeń obecnych na arenie politycznej. Stosunki między partiami oraz sprawy wewnątrzpartyjne regulowane są poprzez określone normy. Każde ugrupowanie musi wypełniać odpowiednie zadania, aby system polityczny mógł właściwie funkcjonować. Istnieje wiele podziałów i klasyfikacji systemów, jednak najłatwiej odróżnić je poprzez ilość partii, które rywalizują ze sobą na scenie politycznej. Wyróżnić można zatem system:

1. jednopartyjny – istnieje tylko jedna partia, nie ma partii opozycyjnej,
2. dwupartyjny – istnieją dwie partie, rywalizujące między sobą o zdobycie władzy i stojące względem siebie w opozycji,
3. wielopartyjny – istnieje wiele partii, które dążą do zdobycia i utrzymania władzy.

W Polsce obowiązuje system wielopartyjny, a sprzyja mu większościowa...

Podobne wypracowania