Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Parlament - co to jest parlament? Definicja, opis, przykłady. Parlament dwu- i jednoizbowy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Parlament według monteskiuszowskiego podziału jest jednym z organów władzy ustawodawczej. W zależności od ustroju, ma on większe bądź mniejsze znaczenie. Spełnia trzy podstawowe funkcje: ustawodawczą, ustrojodawczą i kontrolną. Wyróżniamy parlamenty unikameralne i bikameralne, czyli jedno i dwuizbowe. Wszystko zależy od systemu i tradycji panującej w danym kraju. Polski parlament składa się z dwóch izb: wyższej i niższej, czyli odpowiednio senatu i sejmu. Mimo iż na świecie przeważa bikameralizm, w wielu państwach organ ten składa się tylko z jednej izby.

Parlament jednoizbowy występuje najczęściej w niewielkich państwach unitarnych, w których z powodów praktycznych bądź tradycyjnych nie ma potrzeby tworzenia drugiej izby. Państwa, w których taki element funkcjonuje, to na przykład:

Szwecja - Riksdag
Dania - Folketing
Finlandia - Edusunta
Islandia - Althing
Litwa - Seimas
Łotwa - Saeimas
Estonia - Riigikog
Słowacja – Rada Narodowa
Węgry – Zgromadzenie Krajowe
Portugalia – Zgromadzenie Republiki
Nowa Zelandia – Izba Reprezentantów

Parlament dwuizbowy możemy z kolei spotkać najczęściej w państwach złożonych. Jednak jest on obecny też w państwach...

Podobne wypracowania