Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustrój polityczny Chin - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Chińska Republika Ludowa jest największym na świecie państwem komunistycznym, w którym kluczową rolę odgrywa Komunistyczna Partia Chin. Najważniejszym organem państwowym ChRL jest jednoizbowy parlament - Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL). Tworzy go 2979 deputowanych wybieranych w wyborach pośrednich przez zgromadzenia ludowe, sprawujące władzę w jednostkach terytorialnych najwyższego stopnia oraz w okręgach wojskowych, na okres 5 lat. Uprawnienia OZPL dotyczą przede wszystkim ustrojodawstwa i uchwałodawstwa, ponadto powołuje ono premiera, głowę państwa, prokuratora generalnego Naczelnej Prokuratury Ludowej i kierownika Najwyższego Sądu Ludowego.

Do kompetencji Zgromadzenia należy także kierownictwo gospodarką państwa, powoływanie urzędników, decydowanie o wojnie i pokoju oraz zwierzchnictwo nad administracją i samorządem terytorialnym. Najważniejszym organem wewnętrznym OZPL jest Stały Komitet, który zajmuje się pracami parlamentu.

Rząd (Rada Państwowa) sprawuje pieczę nad administracją państwową, uchwala budżet, może także wydawać uchwały i rozporządzenia. Kieruje nim premier wybierany przez parlament na okres 5 lat. Funkcję głowy państwa pełni natomiast Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej (jego...

Podobne wypracowania