Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo - rodzaje prawa - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Istnieje wiele rodzajów klasyfikacji prawa, w zależności jakie kryterium rozróżnienia przyjmiemy (możemy brać pod uwagę np. tradycję państwową, sposób kształtowania się systemu prawnego, bądź formy ustroju politycznego). Pierwszy z podziałów wyróżnia prawo naturalne oraz pozytywne. Lex naturalis opiera się na przekonaniu, iż prawo nie jest wyłącznie tworem człowieka, istnieje bowiem zbiór norm nadrzędnych wynikających z istoty człowieka, natury stosunków społecznych bądź pochodzących od Boga. Prawo naturalne jest trwałe, niezbywalne, przyrodzone i powszechne. W opozycji do lex naturalis stoi prawo pozytywne (ius civile) będące wytworem procesów myślowych człowieka. W tym przypadku to władza narzuca prawo, za którego nieprzestrzeganie grożą odpowiednie sankcje (kary). Prawodawca nadaje prawo i on może je zmienić. 

Warto wspomnieć również o podziale na prawo krajowe (wewnętrzne) i międzynarodowe. Pierwsze z nich stanowione jest przez upoważnione organy danego państwa i ustala reguły prawne obowiązujące wyłącznie na terenie tego kraju. Tutaj źródłami prawa są akty prawne takie jak konstytucja, ustawa, rozporządzenie, uchwała. Natomiast o prawie międzynarodowym stanowią przede wszystkim umowy,...

TAGI: prawo

Podobne wypracowania