Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustrój polityczny Polski - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Przeobrażenia ustroju politycznego Rzeczpospolitej Polski dokonały się po upadku systemu komunistycznego w 1989 roku. Po transformacji wprowadzono w Polsce system demokratyczny z gospodarką rynkową. Wkrótce zaczęto prace nad nową konstytucją. W październiku 1992 roku przyjęto tzw. małą konstytucję, która ustalała relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą. Natomiast 2 kwietnia 1997 roku została uchwalona ustawa zasadnicza Rzeczpospolitej Polski obowiązująca do dnia dzisiejszego. Zgodnie z jej zapisem Polska jest republiką parlamentarną. 

Za podstawy polskiego ustroju politycznego uznano zasady: państwa prawa, zwierzchnictwa narodu, pluralizmu politycznego, podziału władzy oraz prawa wyborczego. Władzę ustawodawczą (legislatywę) sprawuje parlament, składający się z Sejmu i Senatu, wykonawczą (egzekutywę) Rada Ministrów oraz Prezydent RP, natomiast sądowniczą (judykatywę) sądy i trybunały (z których najważniejsze są: Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny oraz Trybunał Stanu).

Sejm RP tworzy 460 posłów wybieranych w pięcioprzymiotnikowych wyborach (powszechnych, bezpośrednich, równych, proporcjonalnych i tajnych) na okres 4 lat. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych podejmuje prezydent, najpóźniej...

Podobne wypracowania