Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo naturalne a prawo stanowione - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Przyjmuje się, iż prawo naturalne (lex naturalis) i prawo stanowione (ius civile; często nazywane bywa również prawem pozytywnym) są wobec siebie przeciwstawne. Za prawo naturalne uznaje się taki zespół norm postępowania, który powstaje niezależnie od ustawodawstwa i nie wynika z przepisów prawnych czy ustaleń człowieka, ale pochodzi od jakiejś istoty nadprzyrodzonej bądź wyższego porządku naturalnego. 

Natomiast prawem stanowionym nazwiemy zbiór norm przyjętych w wyniku procesu tworzenia prawa, które są na człowieka nałożone przez państwo. Biorąc pod uwagę tylko te dwie krótkie definicje jesteśmy w stanie wskazać na zasadnicze różnice między nimi. Przede wszystkim odmienne są źródła prawa - w przypadku lex naturalis są to Bóg (w koncepcjach religijnych), niezmienna natura ludzka albo natura społeczna, natomiast źródłem ius civile jest prawodawca (którym może być odpowiedni organ państwowy, władca etc.). Zatem w pierwszym ujęciu prawo to nie tylko wytwór myśli ludzkiej, ale przede wszystkim dzieło wyższego porządku, jakiegoś absolutu. 

Inaczej jest w przypadku prawa stanowionego - tu prawo jest wyłącznie efektem działania człowieka, który tworzy reguły...

Podobne wypracowania