Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nacjonalizm - definicja, przykłady, rodzaje nacjonalizmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Nacjonalizm jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Pierwsze jego przejawy można zauważyć w hasłach głoszonych przez jakobinów podczas rewolucji francuskiej – przybrał on postać rewolucyjną i republikańską, burzył porządek narodu stanowego. Nowa ideologia powstała w tym czasie nie przybrała konkretnej nazwy, jednak uznaje się, że była pierwszą formą nacjonalizmu.

Wywyższyła lud jako suwerena władzy, głosiła republikańskie hasła „wolności, równości i braterstwa”, wprowadziła zupełnie nowe spojrzenie na istotę narodu. Jej zwieńczeniem stała się idea „samostanowienia narodów” prezydenta Woodrowa Wilsona zaproponowana na konferencji w Wersalu, głosząca iż każda narodowość ma prawo do posiadania swojego państwa. Idee wywodzące się z tego nurtu nazwano nacjonalitaryzmem. Jednak nowoczesny nacjonalizm różni się w założeniach od tego prądu, ukształtował się on dopiero pod koniec XIX wieku. Jako pierwszy słowa „nacjonalizm”, dla oznaczenia drogi postępowania czysto narodowej, użył w swoim artykule pt.: „Spór nacjonalistów z kosmopolitami?” Maurice Barres w 1892 roku. Postawił on nacjonalizm w opozycji do liberalizmu i socjalizmu.

Nie ma jednej słusznej definicji nacjonalizmu. Możemy go...

Podobne wypracowania