Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo stanowione - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawo stanowione (inaczej zwane także ustawowym, ius civile albo statute law) zbiór norm prawnych, które zostały ustanowione przez organy ustawodawcze mające do tego uprawnienia. Prawodawcą jest tu władza państwowa, wobec czego normy pochodzące od innych podmiotów niż państwo nie mogą mieć mocy prawa. Dlatego też neguje się tu prawa naturalne, a także wyraźnie rozdziela kwestię prawa i moralności. Prawo musi być zalegalizowane. Państwo nakłada na obywateli pewne zasady i wymaga ich przestrzegania (pod groźbą sankcji). W ramach prawa stanowionego wyodrębnić można trzy porządki: romański, germański i skandynawski.

W przypadku prawa stanowionego proces tworzenia prawa przybiera określoną formę, odbywa się według ściśle określonej procedury. Jeśli któryś z elementów trybu stanowienia zostanie pominięty bądź przeprowadzony w sposób niezgodny z normą, wówczas prawo to nie ma mocy obowiązującej. Ponadto stworzone akty prawne posiadają pewną hierarchię - przypadku polskiego systemu prawnego nadrzędny charakter ma konstytucja (ustawa zasadnicza) - wszystkie inne są jej podporządkowane, pozycje tuż po ustawie zasadniczej zajmują akty ustawodawcze (ustawy i roporządzenia z mocą ustawy) oraz umowy międzynarodowe (jeśli zostały one...

TAGI: prawo

Podobne wypracowania