Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Domicyl - definicja, znaczenie, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin „domicyl” (łac. domicilium - miejsce zamieszkania) jest wieloznaczny. Znaczenie tego pojęcia odnosi się do miejsca płatności weksla, miejsca zamieszkania, siedziby osoby prawnej, jest także wskazówką jakie prawo należy zastosować w ocenie sporu. W polskim prawie „domicyl” oznacza miejsce płatności weksla. Mówi o tym ustawa z dnia 11 maja 1936r. o prawie wekslowym, która obowiązuje także w III Rzeczypospolitej. Prawo wekslowe jest częścią prawa cywilnego. Weksle są papierami wartościowymi. Istnieją dwa rodzaje weksla, weksel trasowany i weksel własny. 

Weksel trasowany jest zobowiązaniem wystawcy - trasanta - do wypłacenia konkretnej sumy pieniędzy odbiorcy weksla, który nazywany jest remitentem. Wypłata ta dokonywana jest przez osobę wskazaną przez wystawcę dokumentu, a która nazywana jest trasatem. Natomiast w wekslu własnym to wystawca zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy.Artykuł czwarty ustawy o prawie wekslowym mówi, że „weksel może być płatny w miejscu zamieszkania osoby trzeciej, bądź w miejscowości, w której trasat ma miejsce zamieszkania, bądź w innej miejscowości”. 

Artykuł ten pozwala na zamieszczenie w wekslu tzw. klauzuli domicylu,...

Podobne wypracowania