Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konflikty na Bliskim Wschodzie - ogólne opracowanie

Termin „Bliski Wschód” używany jest odnośnie terenów obejmujących północno-wschodnią Afrykę oraz południowo-zachodnią Azję. Bliski Wschód to obszar o wielkim historyczno-kulturowym znaczeniu – na jego obszarach rozwijały się pierwsze cywilizacje, tereny bliskowschodnie wchodziły także w skład największych światowych imperiów, na których odbywały się setki wojen. 

Oprócz znaczenia historycznego Bliski Wschód posiada wielkie znaczenie w polityce światowej. Wynika to z faktu iż znajdują się na jego obszarze bogate złoża ropy naftowej. Również najnowsza historia państw tego obszaru jest w dużym stopniu pisana przez konflikty na szczeblu światowym. 

XX wiek to czas wojen toczących się prawie na całym świecie, nie ominęły one także Bliskiego Wschodu, który od lat pozostaje newralgicznym punktem w stosunkach międzynarodowych. 

Z pewnością warto przybliżyć wojny izraelsko-arabskie, konflikty w Afganistanie oraz w Iraku. Konflikty, które rozgrywały się na Bliskim Wschodzie, a były najbardziej nagłaśniane i absorbujące to wojny izraelsko-arabskie. Przyczyną tych wojen było powstanie żydowskiego państwa Izrael. Państwa arabskie nie akceptowały utworzenia Izraela, chciały dokonać jego zniszczenia. Żydzi chcieli utrzymania istnienia własnego państwa w takim samym stopniu jak Arabowie pragnęli jego zniszczenia. Jasno widać, że zderzyły się dwie równorzędne siły, po obu stronach panowała nienawiść. Powstały Izrael to państwo małe, żeby nie powiedzieć maleńkie, jednak to Izraelczycy od początku posiadali wsparcie państw zachodnich oraz diaspory żydowskiej, która nie zdecydowała się na zamieszkanie w Izraelu. Militarne i ekonomiczne wsparcie „zachodu” dało Izraelczykom pozytywne efekty w postaci terytorium oraz silnego państwa. W historii rozegrały się następujące konflikty izraelsko-arabskie: I wojna izraelsko-arabska toczyła się w latach 1948–1949, zakończyła się zawieszeniem broni, dzięki niej Żydzi zajęli większość terytorium Palestyny i utworzyli własne państwo Izrael; II wojna izraelsko-arabska zwana wojną sueską z 1956 r; zakończyła się militarną klęską Egiptu oraz zajęciem półwyspu Synaj przez UNEF; III wojna izraelsko-arabska z 1967 r, zwana jest także wojną sześciodniową, zakończyła się zwycięstwem Izraela, który zajął Zachodni Brzeg Jordanu oraz Półwysep Synaj; wojna na wyczerpanie z lat 1967–1970, zakończyła się zawieszeniem broni; wojna Jom Kippur z 1973 r. zakończyła się odzyskaniem przez Egipt Półwyspu Synaj w zamian z uznanie państw Izrael; wojna libańska z lat 1982–1985, zakończyła się częściowym zwycięstwem Izraela. A także I Intifada z lat 1987–1991, doprowadziła do utworzenia Autonomii Palestyńskiej, II Intifada z lat 2000–2004, nie przyniosła trwałych, skutecznych rozwiązań. Konflikt izraelsko-arabski trwa do dziś, tli się, w każdej chwili może gwałtownie wybuchnąć, a terenem jego działań pozostaje głównie Izrael oraz Autonomia Palestyńska. 

Innymi konfliktami bliskowschodnimi są wojny rozgrywające się w Afganistanie. W latach 1978–1989 odbywała się sowiecka interwencja w Afganistanie na rzecz utrzymania komunizmu w tym kraju. Interwencja ZSRR zakończyła się klęską, która zmusiła Sowietów do wycofania się z Afganistanu. W latach 2001–2002 odbywała się inwazja państw NATO na Afganistan rządzony przez talibów. Inwazja zakończyła się sukcesem, którego zwieńczeniem jest misja stabilizacyjna wspierająca przemiany demokratyczne w Afganistanie oraz zwalczająca talibów, trwa do dziś. 

Konflikty o dużym znaczeniu toczyły się także w Iraku. Były to następujące wojny: wojna iracko-irańska z lat 1980–1988, zakończyła się zawieszeniem broni oraz powrotem do statusu quo ante; I wojna w Zatoce Perskiej z lat 1990–1991, zakończyła się zwycięstwem państw koalicji; II wojna w Zatoce Perskiej z 2003r.; zakończyła się obaleniem reżimu Saddama Husajna oraz misją stabilizacyjną w tym kraju zakończoną w 2010 r.

Podobne wypracowania do Konflikty na Bliskim Wschodzie - ogólne opracowanie