Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prezydent Lech Wałęsa - charakterystyka prezydentury Lecha Wałęsy. Opracowanie

Lech Wałęsa jest współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Solidarności, działaczem związkowym i opozycyjnym, politykiem. W  latach 1990-1995 sprawował urząd pierwszego prezydenta wolnej Polski – III Rzeczpospolitej. Na ręce Lecha Wałęsy w dniu jego zaprzysiężenia 22 grudnia 1990 roku zostały przekazane przez ostatniego Prezydenta Polski na Uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego – insygnia władzy państwowej.

Prezydentura Wałęsy przypada na czas wielkiej radości i entuzjazmu, jakie nastąpiły po upadku ustroju socjalistycznego. Z drugiej jednak strony był to czas wyjątkowo trudny – kraj wymagał wielu radykalnych reform, pozostawała otwarta kwestia pociągnięcia do odpowiedzialności władz poprzedniego ustroju, oficerów służb specjalnych i ich współpracowników. Co więcej, w młodym państwie demokratycznym nader często wybuchały spory o władzę, szczególnie w szeregach dotychczas walczącej ramię w ramię opozycji. Na tym tle sprawowanie urzędu prezydenckiego z pewnością nie było łatwe.

Prezydent Lech Wałęsa był zwolennikiem systemu prezydencko-parlamentarnego. Za czasów jego prezydentury dyskutowano nad przyjęciem nowej konstytucji (była ona wymagana, by zastąpić dotychczasową konstytucję socjalistyczną), jednak przedłużające spory doprowadziły jedynie do uchwalenia w 1992 r. tzw. Małej Konstytucji – tymczasowo obowiązująco aktu prawnego, normującego stosunki między władzą ustawodawczą i wykonawczą, mającego jednak rangę ustawy. Uchwalenie Małej Konstytucji było ważnym krokiem w kierunku budowania nowego ustroju i można oceniać ją jako jeden z największych sukcesów Sejmu RP I kadencji.

Prezydentura Lecha Wałęsy przebiegała pod znakiem licznych konfliktów z kolejnymi rządami, warto jednak zaznaczyć, ze punktem zgody były prozachodnie kierunki polityki zagranicznej. Prezydent zaskoczył jednak rząd Polski propozycją, jaką przedstawił w czasie wizyty w Niemczech – utworzenia tzw. NATO-bis i EWG-bis. Spowodowało to dość duże zamieszanie i – jak oceniają niektórzy – osłabiło wówczas wiarygodność deklaracji Polski o przystąpieniu do NATO i UE.

Prezydent Lech Wałęsa był twórcą BBWR (Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform), tradycją nawiązującą do BBWR-u z dwudziestolecia między wojennego. Ugrupowanie to miało stworzyć prezydentowi polityczne zaplecze, jednakże w wyborach parlamentarnych z 1993 r. otrzymało zaledwie ponad 5% głosów.

Lech Wałęsa kandydował na drugą kadencję w wyborach prezydenckich w 1995 roku, przegrał jednak w drugiej turze z kandydatem Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Aleksandrem Kwaśniewskim.

Podobne wypracowania do Prezydent Lech Wałęsa - charakterystyka prezydentury Lecha Wałęsy. Opracowanie