Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konflikt - konflikt międzynarodowy - przykłady, opis, definicja

Konflikt międzynarodowy jest najostrzejszą formą sporu między dwoma (lub więcej) państwami (narodami). Państwa chcą dążyć do realizacji własnych interesu za pomocą środków zbrojnych, przymusu, zastraszenia. Zauważono, że konflikt (nie tylko konflikt międzynarodowy) rozwija się w charakterze cyklicznym – następuje jego początek, wybuch konfliktu. W drugiej fazie dochodzi do eskalacji, czyli nasilenia konfliktu.

Początkowo dużą rolę w konflikcie międzynarodowym odgrywają działania dyplomacji, następnie dochodzi jednak do użycia bardziej bezpośrednich środków wywierania nacisku na przeciwnika. Jeśli dojdzie do użycia środków militarnych, konflikt międzynarodowy przyjmuje postać konfliktu zbrojnego. Trzecią fazą konfliktu jest jego deeskalacja, czyli stopniowe wygaszanie dynamiki konfliktu, która ostatecznie prowadzi do jego zakończenia.

Wyróżnia się liczne kategorie konfliktów międzynarodowych, zwykle ze względu na przedmiot konfliktu. Pierwszym z rodzajów konfliktów może być konflikt o terytoria. Dwa państwa (lub więcej) spierają się o przynależność terytorialną danego obszaru, co ciekawe – nie musi być to obszar wartościowy pod względem ekonomicznym, czyli np. bogaty w ropę. Zdarzają się konflikty wynikające z historycznej przynależności danego obszaru do danego kraju i walki o utrzymanie tego stanu rzeczy. Przykładami konfliktów (niekoniecznie zbrojnych) o terytoria są: konflikt indyjsko-pakistański o Kaszmir, japońsko-rosyjski o Kuryle, grecko-turecki o Cypr, argentyńsku-brytyjski o Falklandy (Malwiny). Inną przyczyną konfliktu międzynarodowego może być konflikt o dostęp do wód morskich (jako łowisk), a także o dostęp do słodkiej wody pitnej.

Cechy konfliktu międzynarodowego może posiadać także konflikt wewnętrzny danego państwa. Dzieje się tak w przypadku, gdy w czasie wojny wewnętrznej następuje interwencja wojsk zagranicznych, np. interwencja NATO – następuje wtedy umiędzynarodowienie konfliktu.

Interesującą kwestią są konflikty wewnętrzne o charakterze separatystycznym czy etnicznym. W danym kraju występuje wtedy grupa ludzi, którzy dążą albo do uzyskania praw, albo do uzyskania autonomii, albo nawet – do niepodległości. Wówczas konflikt wewnętrzny w danym państwie, zależnie od sytuacji mniejszości, może być uznawany za konflikt międzynarodowy (tym bardziej, jeśli nastąpi jego eskalacja np. poprzez zagraniczne wspieranie jednej ze stron poprzez np. dostarczanie broni).

Podobne wypracowania do Konflikt - konflikt międzynarodowy - przykłady, opis, definicja