Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Związek Harcerstwa Polskiego - ZHP - historia, stopnie harcerskie, prawo harcerskie. Opracowanie

ZHP czyli Związek Harcerstwa Polskiego jest największą polską organizacją harcerską, która powstała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. z połączenia dotychczas działających organizacji harcerskich czy skautowskich na terenie wszystkich trzech zaborów.

Jest to organizacja, która stawia sobie za cel wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i wartości moralnych, przy jednoczesnym kształceniu w młodzieży umiejętności współpracy, działania i szeroko rozumianej aktywności społecznej. Inne istotne cele to (są one wymienione w statucie organizacji): wszechstronny rozwój człowieka (fizyczny i osobowościowy) poprzez stawianie wyzwań oraz nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, niezależne od różnego rodzaju podziałów. Obecnie do ZHP należy prawie 100 tysięcy osób. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją porządku publicznego działającą bez nastawienia na zysk (non-profit).

Do harcerstwa można należeć od momentu ukończenia 6 roku życia. Do 10 roku życia należy się do tzw. zuchów, następnie do 16 roku życia do harcerzy, później do wędrowników, a po złożeniu tzw. Zobowiązania Instruktorskiego można zostać instruktorem. Osoby, które tego nie zrobiły, a ukończyły 25 lat to starszyzna, natomiast grupa od 55 lat to seniorzy.

Struktura ZHP jest dość złożona. Podstawowe elementy organizacji to kręgi i drużyny, jednostkami terenowymi ZHP są natomiast: chorągiew (w województwach) i hufiec (na poziomie powiatowym). Najwyższą władzą w organizacji jest Zjazd ZHP, jednak w przerwach między zjazdami władzę sprawuje: Przewodniczący ZHP, Rada Naczelna ZHP, Naczelnik ZHP, Kwatera Główna ZHP, Centralna Komisja Rewizyjna ZHP oraz Naczelny Sąd Harcerski ZHP.

Działalność Związku Harcerstwa Polskiego przejawia się między innymi w organizacji różnego rodzaju wyjazdów, spotkań, zlotów harcerskich, podczas których dochodzi do współdziałania różnych grup młodzieży, wymiany poglądów i kształtowania obrazu współczesnego świata. Prowadzone są także liczne seminaria, harcerze uczestniczą i pomagają w organizacji licznych akcji społecznych i spotkań pamięci historycznej.

ZHP uczestniczy również w licznych organizacjach międzynarodowych, które stanowią pole porozumienia i współpracy – są to m.in. Światowa Organizacja Ruchu Skautowego, Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu Żeńskiego, także Międzynarodowe Porozumienie Skautów Prawosławnych.

Podobne wypracowania do Związek Harcerstwa Polskiego - ZHP - historia, stopnie harcerskie, prawo harcerskie. Opracowanie