Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Związek Harcerstwa Polskiego - ZHP - historia, stopnie harcerskie, prawo harcerskie. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

ZHP czyli Związek Harcerstwa Polskiego jest największą polską organizacją harcerską, która powstała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. z połączenia dotychczas działających organizacji harcerskich czy skautowskich na terenie wszystkich trzech zaborów.

Jest to organizacja, która stawia sobie za cel wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i wartości moralnych, przy jednoczesnym kształceniu w młodzieży umiejętności współpracy, działania i szeroko rozumianej aktywności społecznej. Inne istotne cele to (są one wymienione w statucie organizacji): wszechstronny rozwój człowieka (fizyczny i osobowościowy) poprzez stawianie wyzwań oraz nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, niezależne od różnego rodzaju podziałów. Obecnie do ZHP należy prawie 100 tysięcy osób. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją porządku publicznego działającą bez nastawienia na zysk (non-profit).

Do harcerstwa można należeć od momentu ukończenia 6 roku życia. Do 10 roku życia należy się do tzw. zuchów, następnie do 16 roku życia do harcerzy, później do wędrowników, a po złożeniu tzw. Zobowiązania Instruktorskiego można zostać instruktorem. Osoby, które tego nie zrobiły, a ukończyły 25 lat...

Podobne wypracowania